Skip to content

ДКЦПФР про МСФЗ

by admin on April 27th, 2011

Рішенням ДКЦПФР від 31 березня 2011 року N 378 затверджено інформаційний лист “Щодо розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності”.
В листі зокрема йдеться про наступне:

«Відповідно до МСФЗ 1 “Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності”, у фінансовій звітності наводиться зіставна інформація за попередній період. З цією метою необхідно перерахувати залишки по рахункам за попередній рік, на початок року, за який надається така зіставна інформація.

Отже, уперше складаючи звітність згідно з МСФЗ за 2011 рік, публічне акціонерне товариство має ретроспективно перерахувати залишки на 1 січня 2010 року.

Оскільки публічні акціонерні товариства додатково розкривають інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, вони зобов’язані здійснити такі дії у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

Згідно з пунктом першим розділу II Порядку до складу інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності, яку необхідно розкрити згідно з цим Порядком, обов’язково включаються річна фінансова звітність (повний комплект фінансових звітів) товариства, складена за МСФЗ. За бажанням товариства додатково може розкриватись проміжна фінансова звітність, складена за МСФЗ.

Таким чином, обов’язкове розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності здійснюється щорічно».

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS