Skip to content
Tags

ESG USA: Дорожня карта

by admin on February 18th, 2021

Від AICPA і СІМА.

Американці стартують.

В документі Фундація МСФЗ названа лише в контексті консультаційного документу щодо сталої звітності, який засвідчує можливу появу в майбутньому одного з джерел ESG-стандартизації.
Ознак відчайдушного прагнення американців потрапити під “сталу” парасольку Фундації МСФЗ в цій Дорожній карті не виявлено.

From → ESG

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS