Skip to content
Tags

ESG EU: претензії до МСФЗ

by admin on February 18th, 2021

ЕС оприлюднив огляд відгуків, що надійшли на проєкт оновлення сталої стратегії розвитку.
Зокрема йдеться про перспективи розробки засад “бухобліку природного капіталу” (Natural capital accounting).
Деякі стейкхолдери висловили претензії щодо обмеженості МСФЗ в питаннях ідентифікації та оцінки ESG-ризиків.
Зокрема мова йде про недосконалість правил обліку амортизації, зменшення корисності, нарахування забезпечень та відображення умовних зобов’язань.

Марк Аврелій не погоджується з цими претензіями, та зазначає: “Немає жодної причини, за якою стандарти МСФЗ не можуть вирішити ці проблеми, якщо вони справді представляють маленькі недоліки стандартів. Як вже зазначала сама IASB, стандарти МСФЗ вимагають врахування широкого кола ризиків при складанні фінансової звітності, і хоча там не чітко згаданий саме кліматичний ризик, він повинен бути ключовим серед них. З огляду на це, забезпечення стійкості в системі МСФЗ через Раду з питань сталого розвитку, хоча і незалежну від IASB, може мати позитивний вплив, підвищуючи обізнаність щодо ключових питань, які потрібно враховувати при розробці стандартів фінансового обліку”.

From → ESG

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS