Skip to content

“Липкі”: між постійними та змінними

by admin on February 18th, 2021

Пандемічна криза обумовила акуталізацію критичних питань управлінького обліку.
Зокрема і щодо питань корпоративного костингу в частині вельми небезпечних “липких” витрат (“Sticky cost”).
Куанхуа Лінг (Qianhua “Q” Ling) в статті, опублікованій в CPAJournal розглядає питання оптимізації “липких” витрат.

Нагадаємо, що “липкими” називають ті витрати, які характеризуються інерційністю, і змінюються не прямо пропорційно до обсягів доходів. Вони знижуються значно повільніше, ніж зростають.
Отже в періоди зростання такі витрати виявляють ознаки змінних, а в періоду зниження – ознаки постійних.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS