Skip to content

Звітність з віртуальною та розширеною реальністю

by admin on February 18th, 2021

FRC Lab оприлюднила доповідь про практику та перспективи використання в практиці фінансового звітування елементів віртуальної та розширеної реальності (virtual and augmented reality – VR & AR).

Поки що застосування цих інструментів в практиці звітування є експериментальним та обмеженим, але вже незабаром може статися, що річні звіти фінансові аналітики будуть вивчати, одягаючи VR glasses.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS