Skip to content

Діджеталізація активів: бухгалтерський аспект

by admin on July 16th, 2021

Марія Мьорфі (Maria Murphy) в JofA публікує статтю, присвячену обліку невзаємозамінних токенів (nonfungible tokens – NFTs).
Чітких правил обліку немає. Облік за правилами НМА в системі US-GAAP не дозволяє дооцінювати NFT.

На цій обліковій особливості криптоактивів наголошує в своїй статті у CFO Dive і Джастін Вілкокс (Justin Wilcox).

Система МСФЗ в цьому аспекті значно гнучкіша: МСБО 38 дозволяє дооцінювати НМА. За певних обмежень звісно. Але дозволяє.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS