Skip to content

Власник як кредитор: “капіталізація” дисконту

by admin on July 21st, 2021

Один з провідних експертів KPMG Віктор Шекера на сторінках липневої “Практики МСФЗ” ділиться своїми висновками за результатами аналізу судової практики щодо дисконтування фінансових зобов’язань:

“відсутність у міжнародних стандартах прямого зазначення про визнання дисконту у власному капіталі під час первісного визнання заборгованості, отриманої на неринкових умовах від власників (що діють згідно з їхніми повноваженнями як власників), податкові органи використовували під час перевірок із метою перекласифікації такого дисконту з власного капіталу до звіту про прибутки та збитки і донарахувань податку на прибуток.

Таким чином, підтвердження правомірності такого підходу («дисконт за … позикою від власника … у власному капіталі») судовими органами першої та особливо другої інстанцій надає додаткові «антифіскальні» аргументи платникам, які використовують МСФЗ.

Те, що Концептуальна основа фінансової звітності у 2019–2020 рр. зазнала суттєвих змін, а також запровадження МСФЗ 15 (замість МСБО 18) і деякі зміни, внесені в МСБО 1, як вбачається, не мають стати нездоланною перепоною для використання зазначених вище висновків судів в умовах змінених міжнародних стандартів (унаслідок близького понятійного апарату та дотримання принципу substance over form)”.

Докладніше

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS