Skip to content

Пірс проти РМСС, Г’юз проти Пірс

by admin on July 26th, 2021

Г’юз аналізує відгук щодо доцільності роботи Ради зі міжнародних стандартів сталості (РМСБО), наданий до Фундації МСФЗ членкинею Комісії з цінних паперів та фондового ринку США Естер Пірс (Hester M. Peirce).
Пірс зазначає, що “стандарти стійкості навмисно навантажені судженнями про те, куди повинен надходити капітал, що є поняттям, чужим стандартам фінансової звітності. Отже, вони не повинні змішуватися”.
Головна небезпека стандартів сталості, на думку американської комісарки, полягає в тому, що вони, на відміну від стандартів фінзвітності, не просто інформують користувачів звітності, а намагаються впливати на їхні рішення.
Пірс зазначає, що стандарти, створені кількома людьми, не можуть бути ефективнішими за колективну мудрість мільярдів людей в розподілі капіталу.
Г’юз відповідає: “Безумовно, тупий підсумок, що фінансова звітність потрібна не більше, ніж для “допомоги (інвестування) інвесторам зрозуміти, чи вони отримають прибуток”, звучить дещо по-трампськи”.

From → ESG, Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS