Skip to content

Інтерпретаційне

by admin on July 26th, 2021

Українське законодавство – невичерпне джерело для курйозів. Один з найкращих прикладів недолугості парламентських нормотворців – Закон “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.
Досі не зрозуміло навіщо вітчизняні депутати вирішили придумати своє власне визначення МСФЗ.
В Законі воно виглядає так:
“міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – міжнародні стандарти) – прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складання фінансової звітності”.
Якщо сприймати це визначення буквально, то можна піддати сумнівам той факт, що Тлумачення, видані IFRS IC, є власне МСФЗ в розумінні укрзаконодавства.
Але в такому випадку виникає питання – навіщо Мінфін розміщує на своєму сайті переклади SIC та IFRIC?
:)

зай гезунд
Іхтоїм Dr.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS