Skip to content

Облік оренди: вплив на ковенанти

by admin on July 29th, 2021

Фінансові керівники американських компаній скаржаться на те, що через застосування нових правил обліку оренди погіршуються показники заборгованості компаній, і це негативно впливає на стосунки з банками-кредиторами. Причина в тому, що в багатьох кредитних угодах обумовлені маркери-орієнтири, що базуються на розрахунку балансових показників.
В цьому контексті зростає вага спеціальних “frozen GAAP” застережень, які забезпечують застосування старих правил обліку при розрахунку ковенант-показників.

Джерело

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS