Skip to content

Нематеріалка. Точка зору єврорадників.

by admin on August 30th, 2021

EFRAG опублікувала проєкт “Покращення інформації про нематеріалку (intangibles)“.
Єврорадники розглядають різні шляхи поліпшення розкриття даних про нематеріальні ресурси ( в документі йдеться не про “нематеріальні активи”, а про intangibles в широкому розумінні) підприємств.
Зокрема йдеться про те, що такі дані можуть поєднувати традиційну фінансову та “сталу” звітність.
В третьому розділі розглядається питання розширення бухгалтерського визнання внутрішньогенерованих нематеріальних ресурсів.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS