Skip to content

“…доза робить із ліків отруту та отруту ліками”

by admin on September 14th, 2021

Нове інтерв’ю “Практики МСФЗ” – найвищий рівень змістовного насичення.

Віктор Шекера, один із провідних експертів KPMG та України, людина, яка входить до 25 найвпливовіших осіб української бухгалтерії 2020 року.

“Не слід забувати також про необхідність розкривати інформацію у фінансовій звітності про можливі податкові наслідки, ризики та невизначеності, у тому числі і згідно з вимогами КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо підходів до податку на прибуток», і такі розкриття можуть бути предметом уваги податкових органів.”

“український аналог МСБО 12 — НПСБО 17 «Податок на прибуток» — не містить ані детальної методології розрахунку відстрочених податків, ані прикладів розрахунку ВПА та ВПЗ в конкретних ситуаціях. Тому фахівцям, які мають справу з відстроченими податками за НПСБО, доцільно вивчати методику розрахунків ВПА / ВПЗ за МСБО 12 та аналізувати відповідні розкриття у фінансових звітах за МСФЗ провідних українських та міжнародних компаній — у хорошому сенсі користуватися такою методикою та досвідом.”

“Облікова політика не має суперечити МСФЗ / МСБО, а виключно конкретизувати порядок і процедури застосування міжнародних стандартів щодо обліку специфічних операцій в обставинах компанії.”

” слід не припуститися помилок або зайвих обмежень для компанії в обліковій політиці (особі, уповноваженій власником, необхідно затвердити облікову політику відповідно до законодавства та статутних документів; передбачити документування операцій первинними документами, форма яких не затверджена нормативними актами, тощо).”

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS