Skip to content

Витратний креатив

by admin on September 14th, 2021

По той бік Атлантики основний сет методології креативного обліку в бухгалтерській лексиці називають “управлінням прибутком” (Earnings Management).
Втім інколи застосовується більш деталізоване формулювання – “управління витратами” (expense management).
Прикладом покарання за “витратні” бухгалтерські витівки є справа Kraft Heinz Company, яку аналізує безкомпромісний Джон Г’юз.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS