Skip to content

Таксономія для добровольців: анонімка від Мінфіну

by admin on September 16th, 2021

Закон про бухоблік містить суперечливі норми щодо застосування таксономічного xbrl-звітування.

В статті 11 зазначено, що “Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за міжнародними стандартами складаються на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами.”

Але в статті 12-1 йдеться про те, що таксономічне звітування застосовується тими підприємствами, які повинні за законом звітувати за МСФЗ. Ця норма дала підстави для висновків про те, що підприємства, що складають МСФЗ-звітність не за примусом закону, а добровільно, застосовують таксономію також на добровільних засадах. Адже здоровий глузд підказує, що коли норма статті 11 є загальною для всіх, хто звітує за МСФЗ, то немає жодного сенсу дублювати її в статті 12-1 спеціально для тих, хто зобов’язаний звітувати за МСФЗ. Отже можна припустити, що для “добровольців” таксономічне звітування не є обов’язковим.

Таке логічне припущення минулого року підтвердила НКЦПФР. В листі цієї хbrl -уповноваженої установи від 12.03.2020 р. № 28/02/4573 було зокрема зазначено:

“Підприємства, які відповідно до частини третьої статті 12-1 Закону про бухгалтерський облік самостійно обирають застосування МСФЗ для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, самостійно визначають необхідність складання та подання зазначеної фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності за МСФЗ”.

Анонімні працівники Мінфіну цей висновок не підтвердили – на сайті цього відомства розміщено бездатну цидулку, позбавлену номеру та підпису, яка цитує статтю 11 Закону після цитати статті 12-1.

Тетяна Мілко, керівниця Групи надання послуг у сфері методології обліку КПМГ в Україні, звернула увагу на цей факт:
“Інформаційний лист Міністерства фінансів, що доступний за посиланням, зазначає, що окрема та консолідована фінансова звітність за міжнародними стандартами складаються на підставі таксономії фінансової звітності без прив’язки до того, чи застосовує суб’єкт господарювання МСФЗ добровільно чи на вимогу закону“.

Додатково аналізуючи також інші джерела інформації, експерти KPMG зазначають:

“з огляду на існуючі повідомлення від регуляторів, наразі можна зробити висновок, що подання звітності в електронному форматі iXBRL є обов’язковою вимогою не лише для компаній, що застосовують МСФЗ у відповідності до вимог законодавства України, але і для компаній, що перейшли на МСФЗ добровільно.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS