Skip to content

“Савєцкій” бухоблік: максимальне прикриття

by admin on October 4th, 2021

Сакралізація ролі т.зв. “первинної документації” – безпомилкова ознака совкової традиції.
Посттоталітарні країни характеризуються низьким рівнем довіри. Тому в соціально-економічних відносинах (у тому числі у відносинах бізнесу з державними органами) надзвичайної ваги набувають усілякі підтвердження.
В умовах інтелектуальної деградації національної бухгалтерії та консервування бюрократичних засад в обліковому регламенті, ефективним практичним інструментом для розумного фахівця стає бухгалтерська довідка.
Експерти Вайт Консалтинг зазначають, що цей документ забезпечує інколи “максимальне прикриття”. У “Віснику” вони повідомляють про п’ять важливих рис цього чарівного документу.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS