Skip to content
Tags

ESG: надійні метрики – це найголовніше

by admin on October 15th, 2021

“Зрештою, мета полягає у переході до справжнього світового стандарту розкриття інформації ESG. Існує багато підходів, добровільних стандартів, концептоснов та показників. Зближення зусиль під керівництвом Фонду міжнародних стандартів фінансової звітності та запровадження Міжнародної ради стандартів сталого розвитку є важливими подіями. Це забезпечує шлях до підвищення порівнянності та узгодженості нефінансових розкриттів з тим самим рівнем дисципліни, який ми зараз маємо щодо фінансової розкриття інформації. Ось чому ми повинні заохочувати окремі державні та регіональні регулюючі органи до спільної роботи та підтримки глобального процесу встановлення стандартів”.
Кармін Ді Сібіо (Carmine Di Sibio), Голова та CEO EY

Джерело

From → ESG

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS