Skip to content

Нонгаапи для розрахунку DCF

by admin on October 18th, 2021

не годяться.
Такої думки дотримується Футноут Аналіст:
“Прогнози прибутку, що використовуються в кінцевих значеннях DCF, повинні ґрунтуватися на показниках GAAP, а не на показниках non-GAAP, за винятком того, що слід виключити амортизацію “витратно-замінних” НМА (replacement-expensed’ intangibles), за винятком випадків, коли вносяться комплексні коригування для капіталізації всіх оцінених нематеріальних інвестицій”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS