Skip to content

Впорядкування подання

by admin on October 18th, 2021

Коментар “Професійного бухгалтера” до постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності» від 22.09.2021 р. № 998.

“У ч. 5 ст. 12-1 Закону про бухоблік сказано, що таксономічне звітування стосується лише тих, хто зобов’язаний застосовувати МСФЗ за законом. Тобто для МСФЗ-добровольців таксономія мала б також бути не обов’язковою. Але вже у ч. 6 ст. 11 міститься загальна норма: «Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за міжнародними стандартами складаються на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами». Логічно було б припустити, що за наявності загальної для усіх норми у ст. 11 немає сенсу дублювати таксономічні вимоги у ст. 12-1 Закону про бухоблік.

На підставі цих норм НКЦПФР у листі від 12.03.2020 р. № 28/02/4573 доходила такого лояльного висновку для МСФЗ-добровольців: «Підприємства, які відповідно до частини третьої статті 12-1 Закону про бухгалтерський облік самостійно обирають застосування МСФЗ для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, самостійно визначають необхідність складання та подання зазначеної фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності за МСФЗ».

Проте, як бачите, оновлений п. 5 Порядку № 419 ні про яку самостійність та добровільність не говорить. З цієї норми випливає висновок про обов’язкове таксономічне звітування для всіх МСФЗвців.

Крім цього, як мінімум цікаво виглядає строк подання проміжної звітності на основі таксономії. Для тих підприємств, які зобов’язані оприлюднити річну звітність не пізніше 1 червня, строк подання проміжної фінзвітності за І квартал поточного року настане раніше ніж строк подання звітності за минулий рік”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS