Skip to content

МСФЗ для МСП: доля орендного обліку

by admin on October 20th, 2021

РМСБО оприлюднила комюніке вересневого засідання Групи імплементації МСФЗ для МСП.
На засіданні зокрема йшлося про схему орендного обліку.
Обговорювалися три можливі варіанти:
1.Повна гармонізація з МСФЗ 16,
2.Поширення правил обліку фінансової оренди на всі випадки оренди,
3.Збільшення обсягів розкриття для операційної оренди.
Найбільше прихильників у першого та третього варіанту.
Гадаємо, що саме третій варіант може сприяти привабливості МСФЗ для МСП.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS