Skip to content
Tags

FER про ESG: що занадто, то не здраво

by admin on October 20th, 2021

Синдикат фінансових гуру США, який збирається один раз на рік, виступив проти занадто широкого застосування ESG-вимог до звітності корпорацій.
Фінансовий Синедріон закликав Комісію з цінних паперів обмежитися розкриттям лише фінансового впливу ESG-факторів, який стосується грошових потоків.
Отже фактично американський істеблішмент не схильний до т.зв. подвійної суттєвості.

From → ESG

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS