Skip to content

АССА про GC

by admin on October 20th, 2021

Продукт колаборації АССА з фахівцями Австралії, Канади та Нової Зеландії – дослідження проблем аудиторського виявлення шахрайства та припущення про безперервність діяльності.
Висновки щодо GC: “Щодо going concern, серед інших рекомендацій, ми пропонуємо Раді Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) та IAASB дослідити доповнення поточного бінарного підходу до розкриття суттєвої невизначеності щодо going concern з додатковим розкриттям інформації про going concern .
Ми також пропонуємо, щоб РМСБО взяла до уваги занепокоєння, висловлене деякими нашими зацікавленими сторонами, щодо невідповідностей, зазначених стосовно періоду оцінки going concern. Це, зокрема, стосується того факту, що в деяких юрисдикціях період оцінки going concern, зазначений у їх місцевій системі бухгалтерського обліку, починається з дати дозволу на випуск фінансової звітності, а не звітного періоду, як зазначено в МСБО 1″.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS