Skip to content
Jun 12 17

Збитки компенсуються

by admin

Європейський центробанк звернувся до Європарламенту з висновками про вплив запровадження нового МСФЗ 9 на діяльність банківського сектору.

Зокрема в листі йдеться про те, що збільшення витрат на формування резервів під списання поганих боргів буде частково компенсовано, або зовсім нейтралізовано дією інших чинників, обумовлених новою обліковою політикою. Серед іншого таким чинником може бути зміна підходів до класифікації активів.

Jun 9 17

23 про 12

by admin

Нове Тлумачення IFRIC 23, що затверджене Радою з МСБО, присвячене аналізу питання впливу невизначенності на облік податку на прибуток за МСБО 12.

IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments

Тлумачення набуває чинності з 2019 року.

Jun 7 17

Щоквартальність vs щорічність

by admin

Роберт Позен (Robert C. Pozen), Суреш Наларедді (Suresh Nallareddy) та Шиварам Раджгопал (Shivaram Rajgopal) за підтримки Інститута фінансових аналітиків провели дослідження “Вплив частоти звітності на британські публічні компанії“.
З 2007 по 2014 рік англійські комапнії звітували щоквартально. З 2014 року за вимогами Директиви ЄС про прозорість вони перейшли до щопіврічного звітування.
Дослідження з’ясувало, що зміна частоти звітності жодним чином не вплинуло на обсяги інвестування.
Також автори дослідження скептично оцінюють припущення про те, що перехід до піврічного звітного періоду здатен стимулювати керівництво компаній до відходу від “короткотермінового мислення” (short-term thinking).

Jun 6 17

Покращу не спинити

by admin

FASB розпочала проект з поліпшення структури Кодифікації
Останнє оновлення не спрямоване на зміну правил, а лише оптимізує структуру Кодифікації US-GAAP. Зокрема відкориговано розділ 952.
Це перше з кількох запланованих поліпшень, що мають на меті спростити структуру та сприйняття системи стандартизації.
Відповідний проект серед іншого передбачає перенесення кількох тем із галузевих до загальних розділів Кодифікації.

JofA

Jun 5 17

PCAOB: вимоги суворіші

by admin

Орган з нагляду за діяльністю аудиторів (PCAOB) США затвердив нові розширені вимоги щодо інформації, яка має надаватися аудиторамиу висновках про фінансову звітність.
У разі затвердження Комісією з цінних паперів та фондового ринку, нові стандарти почнуть застосовуватися з грудня поточного року.

Jun 2 17

Облікова політика: юридична шкідливість

by admin

В статті “Розповідь про дві теорії доказів” професори Пол Міллер (Paul B.W. Miller) та Пол Бенсон (Paul R. Bahnson) аналізують різні варіанти пояснення причин неефективних рішень щодо облікової політики підприємств.
Зокрема окрема увага в статті приділяється концепції шкідливого впливу з боку юристів компанії.
На думку авторів, підхід до облікової політики з позиції мінімізації оприлюднення фінансових даних на глобальних фінансових ринках є контрпродуктивним. Та стратегія, яка може працювати в судах, не працює на ринках капіталу.

Jun 1 17

Зависшие, нераспределенные и расчетливые

by admin

В консультации DeVisu главбухов призывают выполнять требования ПСБУ 16 относительно списания нераспределенных общепроизводственных расходов (ОПР) на себестоимость реализации:

“В практике ведения хозяйственной деятельности бывают случаи, когда в конце отчетного периода из-за отсутствия реализации продукции у предприятия «зависают» нераспределенные постоянные общепроизводственные расходы. Как их списать?

…Нераспределенные постоянные общепроизводственные расходы необходимо включить в себестоимость реализованной продукции в периоде возникновения (п. 16 П(С)БУ 16). Однако возможен случай, когда в течение отчетного периода предприятие производило продукцию, но не продавало ее. Соответственно, не была сформирована себестоимость реализованной продукции.

Нераспределенные постоянные ОПР нужно в любом случае списать на счет 90 в периоде их возникновения. Ведь П(С)БУ 16 не привязывает такие расходы к конкретной продукции или объему ее реализации. Поэтому если предприятие сформировало определенные расходы на счете 90 (например, от предоставления производственного оборудования в аренду), то именно на этот счет и относят суммы указанных ОПР. Если же в отчетном периоде вообще не использовали «себестоимостный» счет, то на него попадет только величина нераспределенных постоянных общепроизводственных расходов.

Такое применение «себестоимостного» счета не противоречит также Инструкции о применении Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утвержденной приказом Минфина от 30.11.1999 г. № 291.

Самые расчетливые бухгалтеры, чтобы избежать такой ситуации с нераспределенными постоянными ОПР, скорее относят их к производственной себестоимости продукции вопреки нормам бухгалтерского учета. В этом случае признание таких расходов связано с получением доходов от реализации продукции. Конечно, такая методика списания нераспределенных постоянных ОПР не приводит к занижению налоговых обязательств по налогу на прибыль и, несомненно, больше нравится налоговикам. Однако этот способ противоречит П(С)БУ 16, которое требует отображать такие расходы в периоде возникновения. А признавать расходы, которые влияют на показатель объекта налогообложения налогом на прибыль, нужно по правилам бухгалтерского учета (письма ГФСУ от 24.04.2015 г. № 8703/6/99-99-19-02-02-15 и от 10.02.2016 г. № 2759/6/99-95-42-01-15). Поэтому рекомендуем применять методику, которая основывается на нормах П(С)БУ 16.

Таким образом, предприятие должно распределять общепроизводственные расходы и списывать их на производственную себестоимость продукции. Если возникли нераспределенные постоянные ОПР, их нужно списывать на счет 90 независимо от факта реализации продукции или возникновения других «себестоимостных» расходов в течение отчетного периода”.

Наш комментарий:
Проблема, однако, в том, что буквальное выполнение предписаний ПСБУ 16 приведет вот к чему: в финансовом отчете по статье реализации будет прочерк, а по статье себестоимости реализации будет стоять сумма нераспределенных ОПР. Выглядит это довольно нелепо: отчет показывает себестоимость того, чего нет. Так что украинских главбухов к ПСБУ-стандартизаторам могут быть вполне обоснованные претензии.

Jun 1 17

МСФЗ -таксономія зразка 2017 року – українською

by admin

Тут

May 31 17

Не роялті, а програма

by admin

В листі ДФС від 24.05.2017 р. № 320/6/99-99-15-02-02-15/ІПК надано роз’яснення щодо тлумачення суті витрат на операційну систему:

“платіж з придбання операційної системи управління (програми), яка функціонально призначена для використання у власній господарській діяльності (без переходу права власності на неї), без права передавати, тиражувати, відчужувати і здавати в найм третім особам (тобто для використання “кінцевим споживачем”), для цілей оподаткування не вважається роялті“.

“Якщо згідно з ліцензійним договором умови використання програмної продукції (комп’ютерної програми) обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання “кінцевим споживачем”), то отримання платежу як винагороди за надання права на використання такої програмної продукції (комп’ютерної програми) не буде вважатися роялті, а такий платіж є оплатою вартості поставленої програмної продукції (комп’ютерної програми)”.

Коли мова зайшла про первинні документи, що підтверджують придбання програми, фахівці ДФС чомусь вирішили спиратися на виписки багнків:

“Щодо підтверджуючих документів придбання операційної системи управління (комп’ютерної програми) у нерезидента

Отже, підтвердженням платежу за придбання у нерезидента операційної системи управління (комп’ютерної програми) є первинні документи, що складаються банківською установою, та фіксують факт здійснення такої операції (зокрема платіжні документи, банківські виписки)”.

May 29 17

Утримання та обслуговування

by admin

В листі від 24.05.2017 р. № 350/6/99-99-15-02-02-15/ІПК Державна фіскальна служба України висловила позицію щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суми витрат на утримання та обслуговування об’єктів соціально-культурного призначення:

“Кодексом не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на суми витрат на утримання та обслуговування (охорона, прибирання, використання витратних матеріалів для обслуговування тощо) об’єктів соціально-культурного призначення. Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату”.

Треба звернути увагу на те, що в цьому листі категорія “обслуговування” хоч трохи розшифрована, а категорія “утримання” не конкретизована взагалі.
Тому головбухам слід ставитися до змісту листа обережно. Адже в п.138.1 ПКУ йдеться про коригування на суми витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення невиробничих активів, які в бухобліку віднесені до витрат.
Отже є небезпека різного тлумачення видатків, включених до категорії “утримання”.