Skip to content
Jun 12 18

Новий облік оренди – в очікуванні ускладнень

by admin

Грег Рівера (Greg Rivera), віце-президент Accruent, у своїй статті для Accounting Today, розповідає про належну підготовку до нових правил обліку орендних операцій.

В статті наведено наступні дані від КПМГ:
-76% компаній вважають, що збір даних для запровадження нової схеми обліку є або складним, або дуже складним.
-в існуючих системах обліку можна знайти від 10 до 30% даних, необхідних для імплементації нових вимог стандартів.
-8% публічних компаній ще навіть не розпочали підготовку до застосування нового стандарту.
-57% публічних компаній наразі знаходяться в стадії засвоєння нової моделі обліку оренди.

Jun 11 18

МСФЗ-транзит та декларація з податку на прибуток

by admin

В листі ДФС від 24.05.2018 р. N 2322/6/99-99-15-02-02-15/ІПК ДФС прокоментувала відображення бухгалтерських коригувань, що їх спричинив перехід на МСФЗ, в податковій звітності.
Висновок листа такий: уточнення за звітні податкові періоди, що передують переходу на МСФЗ, здійснюється платником у разі виявлення помилок, зокрема у фінансовій звітності, що призвели до заниження/завищення податкових зобов’язань з податку на прибуток.

Наш коментар:
Якщо бухгалтерські коригування пов’язані не з виправленням помилок, а зі зміною облікової політики, ПКУ не містить жодних спеціальних настанов для таких операцій.

Jun 11 18

Курсові та контрольовані

by admin

В листі від 29.05.2018 р. N 2355/6/99-99-15-02-02-15/ІПК ДФС пояснила позицію щодо врахування курсових різниць в системі трансфертного ціноутворення:

“Відповідно до пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, операції передбачені підпунктами 39.2.1.1 (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні) і 39.2.1.5 цього підпункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.
<...>

визначальною умовою для визнання операцій контрольованими є вплив таких операцій на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків.
Отже сума наданих (отриманих) кредитів не враховується при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій для цілей трансфертного ціноутворення. При цьому, сума нарахованих відсотків за такими операціями підлягає врахуванню при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій.
<...>
дохід від операційної та неопераційної курсової різниці враховується для обчислення річного доходу (150 млн. грн.) платника податків від будь-якої діяльності для цілей трансфертного ціноутворення та не враховується для обчислення обсягу господарських операцій (10 млн. грн.) платника податків з кожним контрагентом для цілей застосування трансфертного ціноутворення”.

Наш коментар:
Нагадаємо, що при застосування МСФЗ доходи та витрати від курсових різниць можуть згортатися.

Jun 6 18

Вєхі

by admin

Сайт Ради з МСБО оприлюднив презентацію історії Ради та Фундації МСФЗ з 1973 року.
Переклад презентації російською мовою можна прочитати тут.

Jun 5 18

МСБУ 8: изменения для добровольцев

by admin

Член IASB Мэри Токар (MaryTokar) и Джаваид Доссани (Jawaid Dossani) разместили на сайте Совета по МСБУ презентацию, в которой поясняется суть поправок, предложенных для внесения в МСБУ 8.
Речь идет о дополнительных упрощениях для тех компаний, которые добровольно изменяют учетную политику на основании пояснений Комитета по интерпретациям. Отметим, что в данном случае говорится не о самих Интерпретациях (Толкованиях) Комитета, а о тех пояснениях, по которым было принято решение об отсутствии необходимости в принятии отдельной Интерпретации. Это так называемые agenda decisions.

“В случае если изменения вносятся конкретно в результате принятых Комитетом по Интерпретациям решений, новая версия стандарта несколько облегчит жизнь компаниям благодаря подходу, основанному на анализе издержек ретроспективного применения и полезности информации для ее пользователей. Этот анализ соотношения пользы и издержек потребует принятия в расчет дополнительных усилий по определению результирующего влияния изменений и того, каким образом отсутствие ретроспективного применения повлияет на решения пользователей отчетности.”
Русский перевод и комментарий презентации здесь.

Jun 4 18

ESG, EPS та CFO

by admin

Роберт Брюс (Robert Bruce) взяв інтерв’ю у фінансового директора хімічного гіганта Solvay Каріма Хаяра (Karim Hajjar).
Мова йшла про важливість запровадження до фінансових звітів показників охорони навколишнього середовища, соціальної та управлінської діяльності (Environmental, Social and Governance – ESG).
Хаяр зауважив, що спостереження за останні 10 років показників 1000 компаній зафіксували цікаву залежність:
В топ 20% компаній з найкращими показниками ESG волатильність показника прибуток на акцію (earnings-per-share EPS) в середньому склала 32%. Тоді як середня волатильність складає 47%.

Jun 1 18

Збільшення капіталу і господарська діяльність: дохід і вигоди

by admin

В “Професійному бухгалтері” № 20 опубліковано консультацію з приводу пояснення наявності зв’язку з господарською діяльністю тієї інвестиційної нерухомості, яка не здана в оренду, а утримується заради збільшення капіталу.
А.Хомюк зазначає:
“за П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» інвестиційна нерухомість — це власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності. Отже, здача в оренду — не єдина мета утримання інвестиційної нерухомості. Утримання нерухомості з метою збільшення власного капіталу також є достатньою підставою для класифікації нерухомості як інвестиційної.

Підставою для нарахування ПЗ за п. 198.5 ПКУ є використання активу в негоспдіяльності. Господарська ж діяльність, з точки зору ПКУ, має бути направлена на отримання доходу (п.п. 14.1.36 ПКУ). Чи підпадає сюди утримання інвестнерухомості з метою збільшення капіталу? Підказку дає п. 8 П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість». Так, інвестиційна нерухомість визнається активом, якщо існує ймовірність того, що в майбутньому підприємство отримає від її використання економічні вигоди.

Отже, незалежно від того, з якою метою придбавалася інвестиційна нерухомість (чи то для здавання в оренду, чи то для утримання з метою збільшення капіталу), висновок буде один. Якщо підприємство визнало нерухомість як інвестиційну, то це означає, що критерії визнання такого активу (зокрема, майбутні економічні вигоди) виконані. Наприклад, при збільшенні цін на житло в майбутньому її можна буде вигідно продати”.

Наш коментар:
Повністю погоджуючись із висновками консультації, додамо лише одну цитату з Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”:
“економічна вигода – потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів”.

May 31 18

Новий облік оренди – підготовка до транзиту

by admin

Спільне дослідження Robert Half та консалтингової компанії Protiviti виявило, що наразі тільки 44 % опитаних компаній в США переймаються питаннями переходу з наступного року на нові правила обліку орендних операцій. Серед малих підприємств цей показник ще менший – 37%. Натомість значну зацікавленість виявили великі компанії – 69%.
В галузевому зрізі картина така:
Найбільший показник готовності до змін – в секторі бізнес-послуг – 71%. найменший в галузі будівництва -25%.

Джерело

May 30 18

Ремонт за рахунок страхового відшкодування є безоплатно отриманим

by admin

В листі ДФС від 21.05.2018 р. № 2245/6/99-99-15-03-02-15/ІПК розглянуто операцію ремонту за рахунок страхових виплат від страхової компанії, що виплачуються страховою компанією безпосередньо на рахунок виконавця ремонтних робіт.

Висновки податківців наступний:
1.”виплата страховою компанією страхових платежів не є об’єктом оподаткування ПДВ.”,

2.”Власник автомобіля при отриманні послуг із ремонту автомобіля, оплата за які здійснюється страховою компанією, включає до складу податкового кредиту суму ПДВ за такою операцією (на підставі належним чином складеної та зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної) та в тому ж звітному (податковому) періоді зобов’язаний визначити податкові зобов’язання з ПДВ на підставі пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ, оскільки платіж за ремонт автомобіля був сплачений не ним, а страховою компанією, тобто послуга із ремонту автомобіля отримана його власником на безоплатній основі“.

Наш коментар:
Посилання на п.198.5 ПКУ в даному випадку навряд чи обгрунтоване. Адже в операції мова не йде про використання автомобіля в неоподатковуваних операціях або в “негосподарській” діяльності.
Крім того, навряд чи послугу, вартість якою компенсовано страховою компанією, слід вважати безоплатно отриманою. За неї власник автомобіля фактично сплатив у вигляді страхових платежів.
У разі наявності контрактного права на страхове відшкодування, підприємство може відображати відповідні суми за рахунками кредиторської та дебіторської заборгованості. Без визнання витрат.
Якщо за такою операцією фіксується податковий кредит, а з суми страхового відшкодування податкові зобов’язання не нараховуються, то у підприємства може виникнути дохід на відповідну суму.

May 29 18

Звіт про управління: десять розділів

by admin

Відповідно до вимог Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Міністерство фінансів розглядає запровадження Звіту про управління. В проекті Методрекомендацій щодо складання цього звіту пропонується включити до нього наступні розділи:
Розділ 1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства
Розділ 2. Результати діяльності
Розділ 3. Ліквідність та зобов’язання
Розділ 4. Навколишнє середовище
Розділ 5. Кадрова політика
Розділ 6. Ризики
Розділ 7. Дослідження та інновації
Розділ 8. Фінансові інвестиції
Розділ 9. Суттєві події після дати балансу
Розділ 10. Перспективи розвитку
Розділ 11. Корпоративне управління

Згідно з проектом, у розділі «Ризики» підприємство розкриває інформацію про політику підприємства щодо управління операційними та фінансовими ризиками (ринковий ризик, кредитний ризик, ризик ліквідності), описує їх вплив на діяльність підприємства, а також підходи або інструменти, які використовуються для пом’якшення впливу таких ризиків.

Також проект вказує на те, що у розділі «Суттєві події після дати балансу» розкривається інформація про події, що відбулися після дати балансу, якщо відсутність інформації про них вплине на здатність користувачів робити відповідні оцінки та приймати рішення.

Наш коментар:
Схоже на те, що зазначені рекомендації пропонують продублювати в Звіті про управління певну інформацію, розкриття якої в примітках до фінзвітності прямо передбачене ПСБО 13 та ПСБО 6.
Ми не вбачаємо сенсу в дублюванні інформації.