Skip to content
Feb 4 19

Доходи КУА за МСФЗ 15

by admin

Публікація УАІБ.

“Компанія може визнавати дохід у сумі, на яку вона має право виставити рахунок (параграф Б16 МСФЗ 15).

Враховуючи зазначене, дохід від винагороди, що визначається як відсоток вартості чистих активів інституту спільного інвестування Компанія може визнавати на кінець місяця у сумі, що відповідає проведеному розрахунку. При цьому зазначаємо, що для Компаній, що управляють активами відкритих інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів, потрібно передбачити обліковою політикою, що дохід визначається кожного робочого дня.

Винагорода, що визначається у співвідношенні до приросту вартості чистих активів інституту спільного інвестування (у разі наявності) визначається за результатами року.

Дохід від премії за результатами діяльності за звітний рік (у разі наявності) нараховується за результатами року.

Результат визначення розміру винагороди за управління активами оформлюється актом виконаних робіт, в якому відображається розрахунок (оцінка) досягнутих результатів на звітну дату”.

Feb 4 19

Битва за обов’язковий аудит

by admin

Ми вже писали про те, що АПУ та Мінфін по-різному тлумачать нові норми законодавства про запровадження обов’язкового аудиту.
Одним експертам більш переконливою здалася аргументація АПУ.
Іншім – Мінфіну:
“Поскольку норма в отношении обязательного обнародования отчетности вместе с аудиторским заключением для таких предприятий вступает в силу только с 01.01.2019 г., то Минфин в письме от 07.12.2018 г. № 35210-06-5/32299 пояснил, что это требование касается финотчетности за 2019 год. То есть такие предприятия (крупные, не являющиеся эмитентами ценных бумаг, средние предприятия, прочие финучреждения) должны будут обнародовать финотчетность вместе с аудиторским отчетом только начиная с отчетности за 2019 год. Соответственно, отчетность за 2018 год таких предприятий не подлежит обязательному аудиту.”

Аудитори зважають у своїх міркуваннях на ГКУ:
“Учитывая различные сроки вступления в силу положений Закона о бухучете, Министерство финансов Украины с целью применения единых подходов к порядку обнародования финансовой отчетности письмом от 07.12.2018 г. № 35210-06-5/32299 разъяснило, что крупные предприятия, не являющиеся эмитентами ценных бумаг, и средние предприятия, прочие финансовые учреждения, относящиеся к микропредприятиям и малым предприятиям, обнародуют годовую финансовую отчетность и годовую консолидированную отчетность вместе с аудиторским заключением, начиная с финансовой отчетности за 2019 год, в соответствии с требованиями абз. 2 и 3 ч. 3 ст. 14 Закона о бухучета и с учетом ст. 13 настоящего Закона, согласно которой отчетным периодом для составления финансовой отчетности является календарный год.

Также Минфин отметил, что с целью предоставления уверенности относительно показателей финансовой отчетности предприятий, приведенных в абз. 2 ч. 3 ст. 14 Закона о бухучете, которые впервые применяют международные стандарты финансовой отчетности (далее – МСФО) с датой перехода 01.01.2018 и пересчитывают промежуточную финансовую отчетность, годовую финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность за 2018 год, в том числе вступительный баланс на 01.01.2018 по МСФО согласно требованиям МСФО 1 “Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности”, целесообразно обнародовать годовую финансовую отчетность и годовую консолидированную финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением на веб-странице, начиная с финансовой отчетности за 2018 год.

Вместе с тем в ст. 73 Хозяйственного кодекса Украины предусматривается, что государственное унитарное предприятие обнародует годовую финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением по ней, если аудит проводился в соответствии с требованиями закона или по решению наблюдательного совета государственного унитарного предприятия (в случае его создания) либо субъекта управления объектами государственной собственности, осуществляющего функции по управлению предприятием, до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом”.

Цікава ситуація.
Коріння проблеми у формулюваннях набуття чинності законодавчими актами, які стосуються фінзвітності. Такі акти не можуть набувати чинності з якоїсь певної дати. Вони мають набувати чинності з певного періоду. Тобто нормативні формулювання мають бути приблизно такими: “Закон починає застосовуватися для фінансової звітності за період, який починається з (дата) чи після цієї дати”. Саме така конструкція застосовується для набуття чинності новими МСФЗ. І жодних непорозумінь не виникає.

Feb 1 19

AI: загроза чи виклик?

by admin

АССА разом з євродепутатми та E&Y повели дебати щодо ролі штучного інтелекту (АІ) в розвитку фінансів та аудиту.
“Дебати підтвердили, що аналітичні дані та АІ можуть мати значні переваги для якості аудиту та створювати можливості, а також ризики стосовно процесу аудиту. Інструменти цифрового та штучного інтелекту будуть критично важливими для задоволення потреби постійно переглядати очікування щодо аудиту та гарантії.”

В той же час дослідження СІМА свідчать, що ймовірність заміни бухгалтерів та аудиторів комп’ютерами складає 94%.

Jan 31 19

Излишек бесполезностей или недостаток полезностей?

by admin

Гари Кабурек (Gary Kabureck), член Совета по МСБУ опубликовал статью, посвященную применению концепта существенности:

“С точки зрения составителей отчетности проблема раскрытий описывается фразой “слишком много бесполезной информации” – или попросту ее избыток, тогда как с точки зрения инвесторов это несколько другое – недостаток полезной информации. ”

русский пересказ здесь

Jan 31 19

Троє пішли… Що робитиме четвертий?

by admin

Ройтер повідомляє, що PWC та E&Y відмовилися від надання консультаційних послуг клієнтам, звітність яких підтверджується аудитом.
Першою з Великої четвірки таке рішення прийняла KPMG.

Вся спільнота, тамуючи подих, з очікуванням спострігає за лідером – за Делойтом.

Jan 30 19

Звіт про управління: точка зору ДФС

by admin

Нонна Багмет – начальница Львівського управління Офісу:

“Звіт про управління зобов’язані подавати середні та великі підприємства. При цьому середні мають право не вказувати нефінансову інформацію. Вперше його потрібно буде підготувати за підсумками 2018 року, та подати не пізніше 27 лютого 2019.

Методичні рекомендації, підготовані Мінфіном, стверджують, що у звіті необхідно розкривати таку інформацію: організаційна структура та опис діяльності компанії, результати діяльності, ліквідність і зобов’язання, довкілля, кадрова політика, ризики, дослідження та інновації, фінансові інвестиції, перспективи розвитку, корпоративне управління.

Звіт про управління подається разом із фінансовою звітністю, а значить, до того ж органу. Але в залежності від того, чим займається компанія, органи ці можуть відрізнятися. Банки подають звіти в НБУ, акціонерні товариства — в Нацкомісію з цінних паперів та фондового ринку, страхові — в Нацкомфінпослуг. Але будь-яка юрособа, без винятків, подає фінансові звіти до органів фіскальної служби та статистики”.

Зауважимо, що до Н.Багмет абсолютно права: до ДФС подавати треба саме фінансові звіти. А звіт про управління навряд чи відноситься до фінансової звітності :)
Крім того, навряд чи всі “без винятків” юрособи мають подавати до ДФС фінзвітність. З таким твердженням мабуть не погодяться платники єдиного податку. :)

Jan 29 19

Аудит “середняків” – “з коли”?

by admin

Неясні формулювання Закону про бухоблік, дають підстави для різних висновків щодо періоду, за який звітність середніх підприємств має проходити обов’язковий аудит. АПУ каже одне, Мінфін – інше.
В коментарі “Головбуха” зазначається, що відповідні настанови Закону стосуються тої звітності, яка буде оприлюднюватися у 2019 році, – тобто фінансової звітності за 2018 рік.

Jan 28 19

Пов’язаність: зарплатне некоригування

by admin

В листі ДФС від 17.01.2019 р. N 195/6/99-99-15-02-02-15/ІПК розглянуто проблему незастосування коригування на суму створених забезпечень – пп. 139.1.1 п. 139.1 ст. 139 ПКУ. Нагадаємо, що коригування не застосовується до забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов’язаних з оплатою праці.
На радість платникам податків ДФС не обмежується показниками статистичної Інструкції №5, та йде шляхом розширеного тлумачення категорії “інших виплат, пов’язаних з оплатою праці”:

“Види інших виплат, що не належать до фонду оплати праці, встановлено розділом 3 Інструкції N 5.

Так, виплати за рахунок коштів підприємства, установлені колективним договором, зокрема, на народження дитини, одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію згідно з діючим законодавством та колективними договорами, видатки підприємств на покриття витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пільгових пенсій, а також матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам, зокрема, на поховання, відносяться у тому числі до складу інших виплат, що не належать до фонду оплати праці.

У бухгалтерському обліку розкриття інформації про витрати підприємства на виплати працівниками здійснюється відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 “Виплати працівникам”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. N 601, та Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 19 (МСБО 19) “Виплати працівникам“.

Отже, виплати за рахунок коштів підприємства, установлені колективним договором, зокрема, на народження дитини, одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію згідно з діючим законодавством та колективним договором, видатки підприємства на покриття витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пільгових пенсій, а також матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам, зокрема, на поховання, відносяться до виплат, пов’язаних з оплатою праці.

Фінансовий результат до оподаткування при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств не підлягає коригуванню згідно з підпунктами 139.1.1 та 139.1.2 п. 139.1 ст. 139 Кодексу на суми таких виплат”.

Jan 25 19

Нефінансова звітність для малюків та середняків

by admin

Пол Томсон ( Paul Thompson) оприлюднив статтю “Звітування про нефінансову інформацію малими та середніми підприємствами в Європі“.
Наразі розгортається компанія з формування необхідних нефінансових показників на основі стандартів GRI та IIRC. 19 лютого в Брюсселі відбудуться заходи з обговорення розширення кола нефінансового звітування.

Jan 25 19

“Налоговая оптимизация” – “как много в этом звуке”

by admin

Казанова Марина, налоговый эксперт, CAP.
Учетная политика: что нужно подкорректировать на 2019 год?

“П(С)БУ 6 допускает добровольные изменения в учетную политику, если изменения обеспечат достоверное отражение событий или операций в финансовой отчетности предприятия. То есть когда предприятие считает, что более эффективным будет, например, применение другого метода учета/оценки. Такие изменения могут вноситься и с целью налоговой оптимизации“.

Наш комментарий

Представим себе приказ по предприятию, подписанный директором, и начинающийся словами:
“В связи с необходимостью налоговой оптимизации, внести следующие изменения в учетную политику….”

:) :) :)