Skip to content
Mar 25 20

ESMA про кредитні збитки

by admin

Єврорегулятор ринку цінних паперів ESMA в колаборації з Европейським банковським органом випустив Заяву щодо застосування МСФЗ 9 в умовах пандемії.

Після ознайомлення з цим документом важко позбутися враження, що регулятори раптом насмерть перелякалися тих наслідків, які дасть застосування моделі очікуваних кредитних збитків в кризовий час.
Цю модель запровадили в систему бухобліку за наполяганням політиків як відповідь на кризу 2008-2009 років.
Тепер її повна і буквальна реалізація може спричинити обвал економіки. Адже, якщо банки зараз включать в поточні збитки всі свої найпесимістичніші прогнози (відсутністю яких власне їм і дорікали десять років тому), і ринки побачать ці звіти, паніку буде вгамувати важко.

Mar 25 20

Списання за невідповідністю та ПДВ

by admin

В листі ДПС від 17.03.2020 р. N 1123/6/99-00-07-03-02-06/ІПК йдеться про необхідності нарахування податкових зобов’язань з ПДВ у разі переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності.

На дату переходу платника на МСФЗ у фінансовій звітності та бухгалтерському обліку були проведені коригування необоротних активів, що не відповідають критеріям визнання за вимогами МСФЗ. Такі необоротні активи у податковому обліку не коригувалися.

Висновок:
“безпосередньо операції з коригування необоротних активів, що не відповідають критеріям визнання за вимогами МСФЗ, перелічені у зверненні платника, не є об’єктом оподаткування ПДВ та не призводять до наслідків з оподаткування ПДВ, оскільки при їх здійсненні не відбувається операцій з постачання необоротних активів”.

Дякуємо ДПС… за те, що про п.189.9 ПКУ в листі не згадали. :)

Mar 23 20

Обліково-політична оксюморонологія

by admin

Понеділкове від доктора Серафікуса

Нещадавно одна юридична фірма, коментуючи фіскальні загрози, обумовлені карантинним простоєм основних засобів, порадила таке:
“дополнить учетную политику положением о том, что в случае временного простоя основные средства продолжают использоваться для получения экономических выгод”.

Сакралізація бухгалтерського інструментарію властива багатьом вітчизняним юристам. Магічне словосполучення “облікова політика” для них взагалі поза межами добра та зла. Скрижалі облікової політики долають здоровий глузд. Тому пропонуємо додати до облікової політики ще кілька “карантинних” положень:

“в случае временной нетрудоспособности, работники продолжают работать”,
“в случае просрочки платежей, покупатели продолжают платить”,
“в случае задержки поставок, поставщики продолжают поставлять”.

Mar 20 20

Все, що ви хотіли дізнатися про вірус,

by admin

але боялися спитати…

Ресурсна база для євробухгалтера

Mar 20 20

ПФД: кредит чи ні?

by admin

“Професійний бухгалтер” №12/20 публікує статтю Ж.Семенченко “Поворотна фіндопомога без чіткого строку повернення: фіскали проти“.
Автор зокрема зазначає:
“Один із широко пропонованих способів уникнути дисконтування такий: не встановлювати в договорі конкретний строк надання позики (так звані позики з поверненням «на вимогу»). <....>
Податківці зрозуміли, що в такий спосіб підприємства часто маскують фактично довгострокові позики, щоб уникнути дисконтування, і вирішили покласти цьому край. Так, у сьогоднішній ІПК зроблено такий висновок: якщо в договорі не встановлено строку повернення основної суми, то така фіндопомога згідно з п.п. 14.1.257 ПКУ для цілей оподаткування визнається безповоротною фінансовою допомогою.
<...>
Безповоротна фінансова допомога — це: <....> основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без встановлення строків повернення такої основної суми <....>
з огляду на визначення, наведені в ЦКУ, бачимо, що за кредитним/депозитним договором обов’язково виплачуються проценти і однією зі сторін є фінансова установа (банк). Чи можна говорити, що для цілей оподаткування позика дорівнює кредиту (для позичальника) й депозиту (для позикодавця)? На наш погляд, ні. У п.п. 14.1.257 ПКУ надано чітке визначення ПФД. Це сума коштів, яка надійшла без вимоги про сплату процентів (тобто тут її вже жодним чином не можна ототожнювати з кредитом або депозитом) та є обов’язковою до повернення. Крім того, у ПКУ також наведено визначення депозиту (вкладу) — у п.п. 14.1.44 та фінансового кредиту — у п.п. 14.1.258, з яких також випливає, що такі кошти беруться/надаються фінансовою установою та обов’язково під процент”.

Mar 19 20

Перший DP 2020 року: чи станеться реінтродукція?

by admin

Сьогодні Рада з МСБО оприлюднила дискусійні папери DP/2020/1 щодо проєкту спрощення обліку гудвілу.

Головна інтрига: чи дозволять амортизувати?

Відповідь шукай в параграфі 3.91 на с.72

Скарги та пропозиції до DP/2020/1 прийматимуться від охочих посполитих до 15 вересня року Anno Domini 2020.

Mar 18 20

Про неналежне

by admin

Група із запровадження МСФЗ для МСП ( SMEIG) видала роз’яснення із застосування виключення неналежних витрат та зуслиль (undue cost or effort) при переході на МСФЗ для МСП.

Mar 18 20

ККУ: фінзвітність як елемент – “мабуть” ключовий

by admin

Кодекс корпоративного управління, який нещодавно затвердила НКЦПФР, містить, зокрема такі описи кращої практики:
“Фінансова звітність та річний звіт є, мабуть, ключовими елементами корпоративної
комунікації. Річний звіт, що відповідає кращій практиці, зазвичай включає таку інформацію:
● Загальну інформацію про компанію
● Лист акціонерам від Голови Наглядової
ради
● Лист акціонерам від Головного виконавчого директора
● Звіт Виконавчого органу щодо розгляду та аналізу фінансового стану компанії і результатів її діяльності
● Основні показники операційної і фінансової діяльності
● Текстовий опис, графіки і фото
● Фінансові звіти, включаючи:
a) Звіт про фінансовий стан (балансовий звіт);
б)Звіт про прибутки та збитки;
в) Звіт прозміни в капіталі;
г) Звіт про рух грошових коштів;
д) Додатки до фінансової звітності; і
е) Політики щодо бухгалтерського обліку
● Аудиторський звіт і висновок аудиторів”.

Наш коментар: Ну “додатки” – це МАБУТЬ примітки, а от що таке “політики”? Якщо мається на увазі розкриття інформацію про облікову політику, то чому про це згадано окремо від “додатків”?
Цікаво, серед авторів ККУ був хоч один бухгалтер?

Mar 17 20

МСФЗ 17 – набуття чинності відтерміновано

by admin

до 2023 року

Mar 17 20

МСФЗ-таксономія 2020

by admin

Затверджена Радою з МСБО.
Зустрічайте!