Skip to content
Dec 4 19

“Кліматичний” челендж бухгалтера

by admin

Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC) виступила із заявою щодо кліматичних змін. В заяві зокрема наголошено на ролі бухгалтерів:

“Професійні бухгалтери на своїх різних посадах на рівні управління, стратегічному та операційному рівні мають зробити вагомий внесок у допомогу урядам, ринкам капіталу та бізнесу розробити та впровадити плани щодо зменшення кліматичних змін та адаптації до них. IFAC продовжить співпрацювати зі своїми членами та іншими організаціями для підтримки та сприяння участі професійних бухгалтерів у кліматичних діях у таких сферах:
           - надання об’єктивних даних та розумінь (insights), щоб допомогти організаціям встановити та досягти цільових обсягів викидів
           - сприяння зусиллям щодо інтеграції ризику зміни клімату в управління, стратегію, фінанси та операції, а також забезпечення надання надійної та корисної інформації, пов’язаної з кліматом,
           - ознайомлення з фінансовими наслідками кліматичного ризику та його відношенням до доходів, витрат, активів, зобов’язань та фінансового капіталу.
           - забезпечення достовірності інформації про клімат, що сприяє підвищенню довіри до публічного оприлюднення та сприянню припливу капіталу до стійких організацій.
           - консультування щодо можливих змін у податковому законодавстві, що стосуються регуляторних норм про викиди, та сприяння виконанню нових податкових вимог, які впливають на зміну клімату”.

Dec 4 19

Оподаткування: на шляху до превалювання суті над формою

by admin

Верховний Суд- колегія суддів Касаційного адміністративного суду – СПРАВА ЛЬВІВСЬКІХ ФОПІВ:

“Відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення.

Таким чином, підставою для виникнення у платника права на податковий кредит з податку на додану вартість є факт реального здійснення операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей з метою їх використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку, а також оформлення відповідних операцій належним чином складеними первинними документами, які містять достовірні відомості про їх обсяг та зміст.

При цьому, будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції. Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені чинним законодавством”.

Dec 3 19

ПДВ: 176 зі 190

by admin

PwC:
“Україна поки що перебуває у підготовчій стадії та працює над планом подальшої діджиталізації роботи податкових органів та реформою податкового адміністрування. , Знадобиться час, щоб ці реформи вплинули на результати рейтингу.

Основне питання, яке потребує нагальної уваги, – це велика кількість часу на податковий облік. В середньому вітчизняний бізнес витрачає на облік 328 годин на рік, що вдвічі більше, ніж у розвинених країнах. А за тривалістю обліку ПДВ наша держава посідає 176 сходинку зі 190“.

Dec 2 19

Понеділкове: про когнитивний дисонанс

by admin

ПОНЕДІЛКОВЕ ВІД ДОКТОРА СКРАФІКУСА

Що таке когнітивний дисонанс?

Це коли голова пушної артілі імені Рабіндраната Тагора дізнається, що Карлмарксіфрідріхенгельс – це не одна людина, а дві.

А що таке дисонансний когнітив?

Це коли буккіпер дізнається, що Ернст ніколи не був знайомий з Янгом.

Nov 29 19

ESMA проти “націоналізації” МСФЗ

by admin

На брюсельскій конференції, що проводилась групою фінансових єврорадників (EFRAG) виступив Голова європейського фондового регулятора ESMА Стівен Мейджур (Steven Maijoor).
Він застеріг від місцевих тлумачень МСФЗ на рівні національних юрисдикцій:

“ESMA не підтримує надання національних чи регіональних вказівок щодо впровадження МСФЗ не лише тому, що це буде суперечити Регламенту МСБО, але й тому, що це може бути згубним для послідовного застосування МСФЗ на всій території ЄС. Крім того, спеціфічні рішення ЄС чи національних юрисдикцій послаблюють нашу позицію як єдиної, згуртованої юрисдикції та роблять її менш обізнаною”.

Nov 28 19

Климатичний виклик МСФЗ

by admin

Член Ради з МСБО Нік Андерсон (Nick Anderson) опублікував статтю , присвячену відображенню в МСФЗ-звітності інформації про кліматичні зміни.
Автор зокрема проаналізував можливі “кліматичні” впливи на звітування за різними стандартами.
Проблема також розглянута з позиції суттєвості інформації та належного складання коментарів керівництва.

Nov 26 19

ASU#11: вже тепер

by admin

FASB затвердила Оновлення ASU №2019-11, яке вносить точкові зміни з п’ятьох вузьких проблем до Розділу 326 “Фінансові інструменти – кредитні збитки” Кодифікації US-GAAP.
Для тих підприємств, які вже застосовують нову модель зменшення корисності фінансових активів, Оновлення починає застосовуватися з грудня 2019 року.

Nov 25 19

Понеділкове про ПСБО

by admin

Хаотичні точкові зміни нацстандартів калічать цілісну систему стандартизації точно так же, як точкова забудова калічить гармонію історичного обличчя міста. Втрата внутрішньої логіки та нормативної послідовності стрімко знецінює систему ПСБО.

Понеділкове від доктора Серафікуса:

Зараз звітувати за ПСБО це те ж, що їздити на “Жигулях” з литовськими номерами” (с)

Nov 22 19

Ті, що на сході, засекречуються

by admin

Запоребрік продовжує шифруватися від супостатів, які оточили скрєпну твєрдиню з усіх боків:

“ЦБ намерен засекретить счета, которые отражают расчеты с валютными и фондовыми биржами, а также клиентские сделки по покупке и продаже иностранной валюты. Эксперты полагают, что цель новации состоит в сокрытии операций банков на бирже, создающейся для санкционных компаний”.

Джерело

Nov 22 19

Облікова політика: як обирати

by admin

Фундація МСФЗ оприлюднила свої рекомендації.