Skip to content
Sep 10 20

EFRAG про “Головні форми”

by admin

Польові випробовування проєкту Головних форм ED/2019/7 були проведені Групою єврорадників та РМСБО.
Звіт про них розміщено на сайті організації.
Зокрема йшлося і про резонансне питання класифікації видів діяльності в звіті про фінрезультати за тими ж групами, що і в звіті про рух грошових коштів.
З цього приводу штатний працівник РМСБО Аїда Ватреняк (Aida Vatrenjak) зазначила, що користувачі не вимагали узгодження (cohesion) між звітом про рух грошових коштів та звітом про прибуток або збиток.
Під час обговорення питання запровадження незвичайних (Unusual) статей доходів та витрат Член РМСБО С’ю Ллойд (Sue Lloyd) звернула увагу на довготривалі наслідки пандемії. Зважаючи на таку довготривалість, наслідки пандемії навряд чи можуть розглядатися як незвичайні.

Sep 9 20

Бухгалтерський хвильовизм

by admin

“Професійний бухгалтер” №41/20 – ГЕТЬ ВІД П(С)БО:

“Застосування застарілих ПСБО — це не тільки ознака банальної архаїчності облікової системи підприємства. Інколи використання національних стандартів з метою складання фінансового звіту несе із собою значні фіскальні ризики. <...>
з цієї точки зору набагато безпечнішими є МСФЗ. І не тому, що в них відсутні неоднозначні вимоги, а тому, що вони знаходяться поза зоною впливу Мінфіну.

Якщо у підприємства недостатньо потенціалу для застосування «повного пакету» МСФЗ, то, на наш погляд, керівництву доцільно розглянути можливість застосування МСФЗ для малих та середніх підприємств (далі — МСФЗ для МСП). Це єдиний стислий стандарт, що містить комплекс вимог щодо фінансових звітів непублічних компаній. Він зручний та простий у застосуванні. На відміну від «великих» МСФЗ, його вимоги значно м’якіші та ліберальніші. Відмінностей між цим стандартом (в його чинній редакції) і національними стандартами не дуже багато. Тому перехід не буде складним та болючим.

Наразі ж Рада з МСБО розглядає зміни, які планується внести до МСФЗ для МСП. І, можливо, найближчими роками цей стандарт стане складнішим, і відмінностей між ним та нацстандартами буде значно більше.

Отже, не витрачайте свій час і нерви на бухоблік за «позавчорашніми» П(С)БО. Зазирніть у своє бухгалтерське завтра. Може, вже настав час подорослішати?”

Sep 7 20

Рeccatorum mortale Закону про бухоблік

by admin

Понеділкове від доктора Серафікуса

Сім смертних гріхів закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з точки зору сучасної бухгалтерії:

1.Відсутність правила балансу витрат-вигід (cost-benefit): витрати на ведення бухобліку мають бути нижчими за вигоди, які отримують користувачі від фінансової звітності, складеної на його основі.

2.Вузьке визначення категорії економічна вигода, яке ґрунтується тільки на отриманні грошових коштів, і ігнорує зменшення витрат.

3.Ідейна різновекторність. Орієнтація дефініції нацстандартів одночасно на дві різні ідеологічні основи: англо-саксонську (МСФЗ), і континентальну (бухрегламент ЄС).

4.За визначенням Закону облікова поілітика регламентує не тільки результат (складання звітності), але й процес (ведення бухобліку).

5.Дефініція міжнародних стандартів, наведена в Законі, дозволяє розширене тлумачення. Через це в розумінні Закону міжнародними стандартами можуть називатися ті документи, які власне стандартами не є. Наприклад, Концептуальна основа та рішення з порядку денного Комітету з інтерпретацій.

6.Закон не дозволяє використовувати оригінальні тексти МСФЗ. Закон фактично змушує дотримуватися не оригінальних вимог чинних МСФЗ, а вимог тих українських текстів, які оприлюднені на сайті Мінфіна. Зважаючи на повільність та якість перекладу МСФЗ, часто такі тексти не відповідають оригінальним актуальним вимогам МСФЗ.

7.Закон визнає бухгалтерським облік, який ведеться без застосування подвійного запису.

Sep 4 20

XBRL: KPMG POV

by admin

Подача фінансової звітності у XBRL форматі.
Консультації експертів KPMG.
Вікно можливостей відчинено до 30 вересня.

Ви отримаєте можливість почути відповіді на актуальні питання складання та подачі звітності від експертів KPMG. Кожному, хто відповість на всі запитання та залишить свої контактні дані, експерти-практики KPMG нададуть зворотний зв’язок на озвучені запитання та можливість участі у семінарах і тренінгах KPMG щодо питань складання та подачі звітності.

Sep 3 20

“Консервативний” підхід. Призупинення амортизації – точка зору ДПС

by admin

Лист щастя :

“Закон № 466 уточнив правила нарахування амортизації, визначені підпунктом 138.3.1 пункту 138.3 статті 138 Кодексу. Починаючи з 23 травня 2020 року діяло правило, відповідно до якого не нараховувалася податкова амортизація за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв’язку з їх модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням та консервацією. В свою чергу, Закон № 786 знов скоротив цей виключний перелік операцій без амортизаційних відрахувань суто до консервації. Тому, починаючи з 8 серпня 2020 року амортизація для цілей податкового обліку не нараховується за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв’язку з їх консервацією.
Нагадаємо, що відповідно до наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів» від 30 вересня 2003 року № 561 нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію. Нарахування амортизації поновлюється, починаючи з місяця, наступного за місяцем введення об’єкта в експлуатацію після реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації.
Таким чином, якщо нарахування амортизації по об’єкту основних засобів не здійснювалося за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв’язку з їх модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням з червня 2020 року, то для цілей виконання оновлених вимог підпункту 138.3.1 пункту 138.3 статті 138 Кодексу, таке нарахування може бути відновлене починаючи із вересня 2020 року“.

Наш коментар:
А як же бути з тими десятками нахабних роз’яснень ДПС, які були надані до набуття чинності Закону №466, і вимагали припинення нарахування амортизації у випадках модернізації, реконструкції, добудови, дообладнання і ремонтів?
З нашої точки зору, фактично цей лист повністю дезавуює їх.

Sep 2 20

Covid – коригування: сautions

by admin

Цікавий вебінар про non-gaap показники.

З 39 хвилини – багато важливого про EBITDAC. Будьте обережні! Не облажайтеся з covid-коригуваннями.

Sep 1 20

МСФЗ 9 та пандемія: ідеологічна несумісність

by admin

Провідні австралійські експерти висловлюють сумніви в ефективному застосуванні моделі очікуваних збитків за умов пандемічної невизначеності:

“Хоча фундаментальний замисел МСФЗ 9 є принципово обґрунтованим, незрозумілим є те, чи придатен він до досягнення мети в умовах надзвичайної ситуації, пов’язаної з охороною здоров’я, що призвела до впливів на майбутні корпоративні доходи, які не піддаються оцінці”.

Aug 31 20

Моделька -2020 від EY

by admin

Звіт Good Group (International) Limited за 2020 рік. З урахуванням пандемічних особливостей.

Aug 31 20

Активна активація в активі активного активу

by admin

Понеділкове від доктора Серафікуса

В тому, що Україна – це батьківщина поголовно видатних економістів знають уже навіть марсіани.
Маємо ще один доказ цього феномену.
Одному з українських видань таки вдалося обгрунтувати необхідність капіталізації витрат на створення інтернет-сайту.
Щоб визнати актив, як відомо, треба зокрема довести отримання економічної вигоди від об’єкту.
Чергове досягнення укрбухекспертизи: вигода від інтернет сайту полягає в отриманні нематеріального активу у вигляді…інтернет сайту !!!
Отже, актив визнається активом тому, що він є активом.

Якось стало тривожно за наших лондонських стандартизаторів, що нервово скурюються в сторонці.

Aug 28 20

Пакет IBOR-2 прийнято

by admin

РМСБО внесла зміни до МСФЗ 9, МСБО 39, МСФЗ 7, МСФЗ 16, МСФЗ 4.
Ці зміни обумовлені проблемами обліку, що виникають при заміні показників міжбанківських ставок. Вони стосуються хеджування, бази визначення договірного грошового потоку, модифікації орендних умов. Крім того, мова йде про додаткові розкриття, які пояснюють вплив IBOR-реформи на показники фінзвітності.
Зміни застосовуться з 01.01.21. ретроспективно. Кумулятивний підхід дозволено.