Skip to content
Oct 4 18

Інтуїція – головна зброя українського бухгалтера

by admin

МСФЗ 1

Текст оригіналу:
“D9D A first-time adopter that is a lessee may do one or more of the following at the date of transition to IFRSs, applied on a lease-by-lease basis: <...>
(e) use hindsight, such as in determining the lease term if the contract contains options to extend or terminate the lease’.

Російський переклад:
“D9D Организация, впервые применяющая МСФО, которая является арендатором, может придерживаться
одного из следующих порядков действий на дату перехода на МСФО для каждого договора аренды: <...>
(e) использовать суждения задним числом, например, при определении срока аренды, если договор содержит опционы на продление или прекращение аренды”.

Український переклад (з сайту Ради з МСБО):
“Г9Г Суб’єкт господарювання, який уперше застосовує МСФЗ і який єорендарем, може виконати на дату переходу на МСФЗ – для кожної оренди окремо – один або кілька з перелічених далі кроків: <...>
ґ) скористатися власною інтуїцією, скажімо при визначенні строку оренди, якщо договір містить можливості продовження або припинення оренди”.

Наш коментар:
Cудячи з усього, український перекладач переплутав слово hindsight зі словом insight.
Проте звичайним бухгалтерам, яких закон змушує застосовувати саме українські переклади текстів МСФЗ, не позаздриш.
Мінфін тепер має офіційно пояснити, як саме бухгалтеру слід використовувати ІНТУЇЦІЮ для визначення строку оренди. А ще цікаво було б дізнатися хто саме перекладав зазначений текст.

Oct 3 18

Звіт про управління vs інтегрований звіт vs ESG

by admin

Вчора на зустрічі світових стандартизаторів (World Standard-Setters WSS) обговорювалися питання стандартизації звітування керівництва (проект коментарів менеджементу- management commentary project).
Учасники засідання зазначили, що для того, щоб вони могли послідовно розповідати свою історію, компаніям потрібна основа, яка б забезпечувала повну та повну звітність, яка поєднує фінансову та нефінансову інформацію.

Питання від аудиторії викликало обговорення протиставлення інтегрованого звіту та звіту про управління з посиланням на концептуальну основу Міжнародної Ради з інтегрованої звітності (IIRC). У цій роботі було зазначено, що Концептоснова IIRC є лише одним з джерел, на які Рада з МСБО може спиратися, але існує багато інших джерел.
Також виникло питання про ESG-звітність (екологічно-соціальна звітність) у протиставленні до звіту про управління. Що стосується факторів ESG, то також було зазначено, що їх можна розглядати крізь дві лінзи: фінансову звітність та публічну політику. У цьому контексті було зазначено, що Концептуальна основа є сильною основою проекту Ради з МСБО в тому, що це допоможе визначити ступінь необхідності розгляду коефіцієнтів ESG в звітах про управління, щоб забезпечити послідовність, лаконічність, порівнянність, відповідність, нейтральність та корисність інформації про те, чи буде компанія та її бізнес-модель довготривалими.

Джерело

Oct 2 18

За тлумаченнями – до Лондону

by admin

В листі Мінфіну від 24.09.18 № 35210-06-5/24914 розглянуто питання тлумачення вимог МСФЗ.

Мінфін вказує на те, що у нього немає права тлумачити МСФЗ, та пропонує зацікавленим особам звертатися до Комітету з інтерпретацій (IFRIC), що знаходиться у Лондоні.

Нагадаємо, що раніше Мінфін вже зазначав, що не має компетенції тлумачити зміст міжнародних стандартів.

Oct 1 18

Запчастини в ПСБО-балансі: все складно

by admin

“Професійний бухгалтер” № 37 розміщує статтю ” Оборотність і «запчастинність»: вивчаємо латину” , в якій аналізується суперечливі настанови системи ПСБО: Інструкція № 291 вимагає обліку запчастин для основних засобів в складі запасів, але такі запчастини не відповідають визначенню оборотних активів, наведеному в НПСБО 1:

“запчастини для основних засобів абсолютно точно не є оборотними активами, а отже, вони необоротні. Отже, відображення вартості таких запчастин у другому розділі активу Балансу є неправомірним. Таке відображення може викривити фінансовий стан підприємства. Неправильна класифікація активу (подання необоротного активу як оборотного) може вплинути на показники ліквідності, платоспроможності/фінстійкості (маневреність, забезпеченість власними оборотними коштами). І якщо підприємство, наприклад, зіткнеться з проблемами у відносинах з кредиторами (неповернення банківських позик, позови про банкрутство etc), то головбухові можуть інкримінувати як мінімум ст. 222 ККУ— шахрайство з фінресурсами”.

В статті розглянуто три підходи до аналізу ситуації: перший- пріоритет НПСБО1, другий – пріоритет Інструкції, третій – невизнаняя наявності протиріччя між вимогами нормативів.

Звернемо увагу на третій підхід:
“Інструкція № 291 регулює питання власне обліку, а НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» регламентує складання звітності.
Відображення запчастин на якомусь рахунку в обліку підприємства не скасовує правил зображення даних у звітності підприємства.
Отже, той факт, що запчастини відображаються на субрахунку 207, зовсім не означає, що вони повинні показуватися виключно в рядку 1100 Балансу як оборотні активи. В Інструкції № 291 немає такої прямої вимоги. Інакше кажучи, суперечності між Інструкцією № 291 та НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» у принципі відсутні.
Це означає, що головбух може одночасно виконати як вимоги Інструкції № 291, так і вимоги НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Для цього достатньо сальдо субрахунку 207 відобразити не в другому, а в першому розділі активу Балансу. Скажімо, рядки 1005 «Незавершені капітальні інвестиції» або 1090 «Інші необоротні активи» для цієї мети можуть бути цілком придатні”.

Sep 28 18

МСФЗ 16: дослідження звітів FTSE

by admin

Делойт оприлюднив результати досліджень звітів компаній, що входять до рейтингу FTSE.
У звіті зазначено, що компанії готуються до дати введення в дію МСФЗ 16 “Оренда” з 1 січня 2019 року, згідно з якою компанії вимагають операційної оренди на балансі, хоча жодна з опитаних компаній ще не прийняла новий стандарт лізингу, деякі з них виявилися добре підготовленими.

Вероніка Пул, керівник корпоративної звітності в Deloitte, зазначила: “Вісім річних звітів вже обчислили очікуваний вплив нового стандарту, а ще 36, що дають деякі орієнтири шляхом перехресного посилання на існуючі зобов’язання щодо операційної оренди. Обсяг інформації, необхідної для МСФЗ 16, тільки збільшиться протягом наступного сезону звітності, тому хотілось би бачити, що деякі з них вже добре засвоєні. ”

Лише 12 компаній чітко заявили, що не очікують істотного впливу МСФЗ 16, хоча майже третина респондентів, згаданих там, можуть відчути вплив від зміни обліку орендної плати.

Sep 27 18

На высшем образовании свет клином не сошелся

by admin

О последних тенденциях на рынке нелегкого бухгалтерского труда на примере BDO пишет AccountancyAge:

” Аудиторская компания BDO не так давно объявило о принятии 300 новых стажеров, часть из которых имела дипломы университетов, а часть взяли по схеме практического обучения на рабочем месте. Это прекрасная возможность сравнить, насколько отличаются эти схемы в глазах самой BDO – одной из крупнейших, кстати, аудиторских сетей в мире.

Как следует из опубликованного отчета, для выпускников университетов подготовка занимает три года. У обучающихся параллельно работе подготовка занимает четыре года. Тем не менее, результат и в том, и в другом случае одинаковый: и те, и другие стают дипломированными профессиональными бухгалтерами и могут по выбору завершить в BDO 7 уровень профессиональной практической квалификации на бухгалтерскому учету и налогообложению, эквивалентной магистерскому диплому”.

Полный перевод статьи здесь.

Кстати, украинское подразделение BDO недавно обнародовало информацию о приеме на работу:

“Не упустите шанс попасть в международную компанию!
BDO в Украине ищет новых специалистов сразу в несколько команд отдел аудита.
Позиции: Помощник аудитора, Аудитор, Ведущий аудитор.
Локация: Киев (метро Бориспольская) или Днепр (центр города – ул. Серова 4).

Отправляйте резюме на помощника аудитора, если у Вас:
-Средний уровень Английского (или выше).
-Высшее образование по специальности учет и аудит (или др. экономическое).
сть минимальные знания бухгалтерских проводок.

Для позиции Аудитор нужен:
-Опыт в аудите или бухгалтерии.
-Средний уровень Английского (или выше).
-Высшее образование по специальности учет и аудит (или др. экономическое).
-Хорошие знания в бухгалтерии.

Дополнительным преимуществом будет:
-Наличие сертификата аудитора или бухгалтерских сертификатов (CAP, CIPA, ACCA, DipIFR).
-Опыт работы в аудиторских компаниях”.

NOTA BENE:
О качестве украинского высшего бухгалтерского образования говорит то, что при его наличии работодатель требует дополнительно хотя бы минимальное (!!!) знание бухгалтерских проводок.
Другими словами, не все владельцы дипломов о высшем бухгалтерском образовании хотя бы минимально знают проводки.
Если уже англичане находят альтернативу высшему бухобразованию, то о перспективах отечественного бухобразования и говорить не стоит. Оно фактически в агонии.

Sep 25 18

Класифікація: Держстат збентежений

by admin

Державна служба статистики має проблеми з класифікацією підприємств. Причина – запровадження нової класифікації в Законі “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Ця класифікація не відповідає класифікації Господарського кодексу.
Висновки статистиків:

“Для звітування за проміжною фінансовою звітністю у 2018 році належність суб’єкта до відповідної категорії підприємства повинна визначатися за критеріями Господарського кодексу України (далі – ГКУ) чи за критеріями Закону про фінансову звітність, зважаючи на те, що критерії останнього законодавчого акта набрали чинності тільки з 01.01.2018, а розмір підприємства має визначатися за результатами роботи підприємства за попередній рік, тобто для подання звітності у 2018 році на підставі показників діяльності за 2017 рік. Для нас це питання є дуже важливим, оскільки дотепер Держстат узагальнював дані проміжної фінансової звітності по великих і середніх підприємствах відповідно до критеріїв ГКУ, а кількість великих та середніх підприємств за критеріями Закону про фінансову звітність, за попередніми розрахунками на підставі фінансової звітності 2017 року, зменшиться втричі. При цьому при порівнянні зведених статистичних даних про фінансові результати по угрупуванню “великі та середні підприємства за критеріями ГКУ” та угрупуванню “великі та середні підприємства за критеріями Закону про фінансову звітність” суб’єктами останнього угрупування забезпечується тільки 77% збитку та 88% прибутку від аналогічних показників суб’єктів першого угрупування.
Унаслідок такої ситуації для забезпечення користувачів зіставною статистичною інформацією про фінансовий стан підприємств у динаміці Держстат у найкоротший термін має узгодити в першу чергу з Мінекономрозвитку необхідність здійснення розрахунків ретроспективних даних, що потребує додаткового часу та суттєвого навантаження на працівників органів державної статистики”.

Нагадаємо положення п.4 другого розділу Закону № 2164-VIII, що набрав чинності 01.01.18:

“Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

розробити і внести до Верховної Ради України проект закону щодо приведення у відповідність із цим Законом положень Господарського кодексу України в частині критеріїв віднесення суб’єктів господарювання до мікропідприємництва, малого, середнього або великого підприємництва”.

Sep 24 18

Засоби корпоративної гігієни: боротьба за чистоту активів

by admin

В “Професійному бухгалтері” №35 Ольга Булгакова та Вероніка Чернишова публікують статтю “Методи впливу на величину чистих активів”. В матеріалі описано бухгалтерську методологію, яка сприяє підвищенню показника власного капіталу (чистих ативів – ЧА) підприємства.
Зокрема автори вказують на дооцінку необоротних активів. При цьому увага звертається на механіку списання дооцінки:
“потрібно враховувати, що перевищення сум попередніх дооцінок об’єкта ОЗ над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта ОЗ може щомісяця (щокварталу, раз на рік) у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, включатися до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу в дооцінках. Таке списання можливе й тільки при вибутті об’єкта, а не щомісяця (щокварталу, раз на рік) (п. 21 П(С)БО 7 «Основні засоби»). “.

Зауважимо, що коли дооцінка списується на нерозподілений прибуток, показник ЧА зазвичай не змінюється. Адже фактично відбувається перерозподіл чистих активів між різними статтями власного капіталу.

Sep 20 18

Капитально-обязательственные инструменты

by admin

Очередной эпизод сериала “Инструменты с характеристиками капитала”, произведенного Советом по МСБУ, посвящен сложным инструментам и анализу условий обратного выкупа.
Русский перевод эпизода здесь.

Стандартизаторы констатируют схожесть конвертируемых облигаций и выписанных опционов пут:

“В момент погашения конвертируемой облигации ее держатель может по выбору либо получить 100 у.е., либо конвертировать облигацию в 100 акций. В момент погашения опциона пут его держатель, опять-таки, может по выбору либо получить 100 у.е., исполнив данный опцион, либо получить 100 акций, не исполняя его. В обоих случаях экономические последствия для компании-эмитента будут одинаковыми, и в обоих случаях компания не контролирует исход. В момент погашения ей придется либо выплатить 100 у.е., либо расстаться с сотней собственных акций. В логике учета соглашений по обратному выкупу Совет по МСФО отталкивается от этой схожести инструментов”.

Предыдущая серия

Sep 18 18

Методи креативного обліку від Tangoe

by admin

Комісія з цінних паперів та фондового ринку США висунула звинувачення у викривленні фінансової звітності телекомунікаційній компанії Tangoe. Звинувачення переважно стосуються завищення прибутків підприємства.
Вінсент Райєн (Vincent Ryan) в своїй публікації для CFO коментує сім пунктів неналежної бухгалтерської методології, що були застосовані шахраями.
Чотири топ-менеджери Tangoe вже сплатили штрафи в сумі $1.5 млн., $ 100000, $50000 та $20000.
Судовий розгляд триває.