Skip to content
Aug 1 18

IASB: плани та розробки

by admin

Рада з МСБО підбила проміжні підсумки поточної роботи за липень. Є дещо цікаве:
-практична робота над зменшенням корисности гудвілу визнана занадто важкою, тому розглядається питання повернення до ідеї його амортизації;
-проект з оптимізації приміток передбачає скасування дублювання вимог щодо розкриття: тестувати схему будуть на двох стандартах – МСФЗ 13 та МСБО 19;
-Комитету з інтерпретацій доручено почати аналіз питання обліку криптовалют.

Докладніше – рос.переклад

Jul 31 18

ASU No. 2018-11: ще одна пакраща для лізингу

by admin

FASB затвердила ще одне удосконалення нової моделі обліку оренди, та внесла зміни до Leases (Topic 842) Кодифікації US-GAAP.
Зміни стосуються двох проблем:
-запровадження опції полегшеного переходу до нового стандарту – методу кумулятивного впливу (cumulative-effect adjustment), який дозволяє не перераховувати дані порівняльного періоду.
-пояснення методики компонентного розподілу орендних угод для орендодавця – запровадження опції практичного спрощення ( practical expedient) щодо можливості не відділяти неорендний компонент від орендного.

Зміни набувають чинності разом з новими правилами обліку оренди – тобто з наступного року.

Jul 30 18

МСФЗ 17 – задоволення не з дешевих

by admin

Останнє дослідження, яке було підготовлено аналітичним підрозділом Economist, базується на опитуванні 340 страховиків, розташованих у Великобританії, США, Канаді, Італії, Німеччині, Франції, Японії, Швейцарії, Іспанії, Китаї, Півдні Кореї та Нідерландів. 87% глобальних страховиків очікують оновлення своїх систем заздалегідь до набрання чинності МСФЗ 17 2021 року.
Компанія “Делойт” виявила, що 90% опитаних страхувальників впевнені в тому, що вони встигнуть підготуватися до кінця 2021 року.
П’ять років тому, до виходу остаточного стандарту, дослідження Deloitte показало, що лише 7% страхувальників очікують витратити більше 50 млн. Євро на запровадженн’ нового стандарту. Тепер таких – 35%.
Ендрю Спунер (Andrew Spooner), партнер компанії Deloitte UK, сказав: “Страховики також повідомляють про дефіцит робочої сили на ринку персоналу з актуарним та бухгалтерським досвідом.

Джерело

Jul 27 18

Чого хочуть податківці

by admin

Тернопільська ДФС оприлюднила переліки тих форм фінзвітності, які вона хоче отримати від підприємств.

Зауважимо, що в проміжних періодах податківці хочуть отримати лише баланс та звіт про фінрезультати. Причому незалежно від того, за якими стандартами складається звітність – за ПСБО чи за МСФЗ.

Цікавою також є наступна сентенція:
Неприбуткові установи, організації, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, подають скорочену за показниками фінансову звітність у складі Балансу і Звіту про фінансові результати (Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (ф. №1-м, ф. №2-м), Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (ф. №1-мс, ф. №2-мс))”.

Отже податківці вважають, що НПО в принципі можуть розглядатися як “підприємства“, та як “суб’єкти підприємництва“. Боїмося, що не всі правники погодяться з такою позицією.

Jul 26 18

Податкова МСФЗ-амортизація

by admin

В листі ДФС від 19.07.2018 р. N 3171/6/99-99-15-02-02-15/ІПК зазначено наступне:

“Пунктом 55 МСБО 16 передбачено, що амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
У податковому обліку амортизації підлягають основні засоби, які призначені для використання в господарській діяльності платника податку.
Таким чином, якщо на основні засоби, які призначені для використання в господарській діяльності платника податку в бухгалтерському обліку не припиняється нарахування амортизації на період виведення їх з експлуатації у зв’язку з консервацією, капітальним ремонтом, модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією та іншим поліпшенням основних засобів, то в податковому обліку на них також буде нараховуватись амортизація“.

Наш коментар:
Колись податківці вже зачіпали тему податкової МСФЗ-амортизації.
Як бачимо, податківці схилился до застосування бухгалтерського підходу до податкової амортизації.
Раніше вони наполягали на тому, що припинення експлуатації свідчить про невиробничий характер ОЗ, і тому податкову амортизацію нараховувати не можна. Втім після зміни дефініції “невиробничих” ОЗ, наведеної в ПКУ, таку обмежувальну позицію податківцям захищати важко.

Jul 26 18

Нацстандарти: зміни

by admin

Наказом №564 від 20.06.18 Мінфін затвердив зміни до НПСБО 1, НПСБО 2. Загалом зміни відображують оновлені з початку поточного року норми Закону про бухоблік.

Крім того, вказано на склад проміжної ПСБО-звітності – розділі II абзац третій пункту 1 викладено в такій редакції:
“Підприємства, які складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, складають проміжну фінансову звітність, яка охоплює відповідний період (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), наростаючим підсумком з початку звітного року у складі балансу та звіту про фінансові результати“.

Цікавими є також деякі термінологічні зміни:
-старий радянсько-бюджетний термін “грошові кошти” збагачено уточненням (“гроші”),
-небухгалтерсько-бюджетний термін “видатки” в описанні руху грошових коштів замінено словом “витрачання”,

Пояснено, що ознака достовірності інформації є власне ознакою її правдивості.

З визначення принципу нарахування видалено таку вказівку: “для визначення фінансового результату звітного періоду слід порівняти доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів.”
Цей застарілий академічний концепт був аж занадто обмежувальним та зайвим.

Що стосується змін до НПСБО 2, то слід звернути увагу на дещо неясні вказівки для установ, які керують державними та комунальними підприємствами:
“Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать суб’єкти державного сектору економіки, та органи, які здійснюють управління майном суб’єктів комунального сектору економіки, застосовують норми цього Національного положення (стандарту) для складання окремої консолідованої фінансової звітності щодо таких підприємств”.
Як консолідована звітність може бути одночасно окремою нам не зрозуміло.
Наступна норма також виглядає цікаво:
“Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать суб’єкти державного сектору економіки, та органи, які здійснюють управління майном суб’єктів комунального сектору економіки, складають окрему консолідовану фінансову звітність шляхом впорядкованого додавання аналогічних показників фінансової звітності таких підприємств”.
Тобто виходить, що зазначені організації консолідовану звітність складають не за загальними правилами консолідації, а “впорядкованим додаванням”. Але навіщо тоді таку “звітність” називати консолідованою?

Також НПСБО 2 висуває додаткові вимоги щодо “міністерського” розкриття даних про інвестиції підприємств державно-комунального сектору:
“Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать суб’єкти державного сектору економіки, та органи, які здійснюють управління майном суб’єктів комунального сектору економіки, у примітках до консолідованої фінансової звітності наводять інформацію про фінансові інвестиції (вкладення) у цінні папери та до статутних капіталів підприємств за кожним підприємством із зазначенням розміру частки в капіталі таких підприємств“.

Jul 26 18

Положення №88: зміни

by admin

Наказом №565 від 20.06.18 Мінфін вніс зміни до Положення про документальне забезпечення записів в бухобліку. В результаті – в Положенні продубльовано норму Закону про бухоблік про т.зв. “неістотні недоліки”.

Jul 24 18

Борг чи капітал – епізод 2

by admin

Рада з МСБО поширює обговорення дискусійного документу, що стосується проблеми належної класифікації тих фінансових інструментів, що мають ознаки як інструментів власного капіталу, так і фінансових зобов’язань.
Про цей цікавий документ ми вже повідомляли.
Розлогий коментар з цього питання тут.

Jul 23 18

МСФЗ-інвентаризація на машині часу

by admin

Постанова КМУ від 11 липня 2018 р. № 547 запровадила додаткову підставу для проведення інвентаризації – вона має проводитися “у разі переходу на складення фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності (на дату такого переходу)”.

Наш коментар:
Схоже в Кабміні не дуже розуміють, що таке “дата переходу”.
Наприклад, власники сільгосппідприємства вирішують скласти першу МСФЗ-звітність за період з 01.07.17 по 01.07.18. В такому випадку датою переходу буде 01.01.16 року. – це початок першого порівняльного періоду.
Як може головбух повернутися в 2016 рік и провести інвентаризацію? Машиною часу?
Компетенція “фахівців”, які подавали до затвердження в КМУ текст зазначених змін, викликає у нас обгрунтовані сумніви.

Jul 23 18

Склад проміжної

by admin

11 липня 2018 р. Постановою № 547 КМУ змінив порядок подання фінансової звітності.
Зокрема нарешті вирішено питання складу проміжних звітів:
“Підприємства, які складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, складають проміжну фінансову звітність, яка охоплює відповідний період (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), наростаючим підсумком з початку звітного року у складі балансу та звіту про фінансові результати”.

Наш коментар:
Про підприємства, які складають МСФЗ-звітність, тут , як бачимо, не згадується. Якщо для них не “працює” зазначена спеціальна індульгенція Порядку, то вони мають керуватися загальними настановами Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та МСБО 34. Це означає, що проміжна МСФЗ-звітність має подаватися в повному форматі.