Skip to content
Sep 24 21

Кліматичний вплив – щиросердне зізнання пом’якшить вирок

by admin

SEC звернулася до американських компаній з проханням більш детально розкрити вплив кліматичних змін на бізнес.
Фінансовим директорам розіслані відповідні запити від Комісії.
Халтурні відписки вже не проходять. Нагляд регулятора стає дуже прискіпливим.

Джерело

Sep 23 21

Подовження

by admin

Мінфін повідомляє, що КМУ подовжив строк подання підприємствами, які складають фінансову звітність за МСФЗ, річної фінансової звітності за 2020 рік та проміжної фінансової звітності за 2021 рік в єдиному електронному форматі до центру збору фінансової звітності до 31 грудня 2021 року.

Sep 23 21

Нейтральна фінзвітність – колаборація в умовах катаклізму

by admin

Джон Г’юз аналізує статтю “Чому стале інвестування означає інвестування в адвокацію”.

На його думку Фундація МСФЗ не може дозволити собі проявляти “культивовану пасивність, прагнучи виконувати свій суворий мандат, тому що це дорога в нікуди”. Канадський експерт вважає, що “Фундація повинна агресивно поширювати свій вплив не тільки на коментарі керівництва, а й на екологічну звітність, а також на соціальну та управлінську звітність”.

Висновок Г’юза:
“Внесок фінансової звітності в суспільство не є автоматично позитивним – вона дає таку ж основу для інвестування та отримання прибутку від токсичних організацій, як і від добропорядних. Звичайно, нейтральність є фундаментальною якісною характеристикою фінансової звітності – такий опис «не схиляє, не зважує, не підкреслює, не наголошує або іншим чином не маніпулює для збільшення ймовірності того, що користувачі отримають фінансову інформацію сприятливо чи несприятливо». Але сам капіталізм – це нескінченно змінювана вправа підкреслення, наголошування та маніпулювання. Може настати час (якщо він вже не настав), коли старанне генерування несхиляючих (unslanted) описів такої діяльності фактично стає формою колаборації в умовах катаклізму …”

Sep 23 21

Вересневі фіналізації IFRS IC

by admin

Комітет з інтерпретацій на засіданні, що відбулося 14-15 вересня, фіналізував два РПД:
-облік “вхідного” ПДВ, коли він не підлягає відшкодуванню,
-перекласифікація варантів (зобов’язання – капітал).

Sep 21 21

Спрощення для приватників та неприбутківців

by admin

FASB вирішила дещо спростити застосування правил обліку оренди приватними компаніями та неприбутковими організаціями.
Для різних класів активів можуть застосовуватися різні ставки дисконтування.
Нагадаємо, що зазначені суб’єкти починають застосовувати новий регламент обліку оренди з кінця 2021 року.

Джерело

Sep 17 21

Пролетарі всіх країн … на шляху до бухгалтерської гегемонії

by admin

Тотальна боротьба проти дискримінації триває.
Після расової, статевої та LGBTQIA+ дискримінацї на черзі дискримінація класова.

Компанія PwC виявила, що менше п’ятої частини її працівників походять із робітничого класу, і їм зазвичай платять на 12 % менше, ніж колегам.

KPMG також визнала аналогічну проблему та прагне підвищити частку пролетаріїв у керівництві.

Cartoon by GIS

Sep 16 21

Таксономія для добровольців: анонімка від Мінфіну

by admin

Закон про бухоблік містить суперечливі норми щодо застосування таксономічного xbrl-звітування.

В статті 11 зазначено, що “Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за міжнародними стандартами складаються на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами.”

Але в статті 12-1 йдеться про те, що таксономічне звітування застосовується тими підприємствами, які повинні за законом звітувати за МСФЗ. Ця норма дала підстави для висновків про те, що підприємства, що складають МСФЗ-звітність не за примусом закону, а добровільно, застосовують таксономію також на добровільних засадах. Адже здоровий глузд підказує, що коли норма статті 11 є загальною для всіх, хто звітує за МСФЗ, то немає жодного сенсу дублювати її в статті 12-1 спеціально для тих, хто зобов’язаний звітувати за МСФЗ. Отже можна припустити, що для “добровольців” таксономічне звітування не є обов’язковим.

Таке логічне припущення минулого року підтвердила НКЦПФР. В листі цієї хbrl -уповноваженої установи від 12.03.2020 р. № 28/02/4573 було зокрема зазначено:

“Підприємства, які відповідно до частини третьої статті 12-1 Закону про бухгалтерський облік самостійно обирають застосування МСФЗ для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, самостійно визначають необхідність складання та подання зазначеної фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності за МСФЗ”.

Анонімні працівники Мінфіну цей висновок не підтвердили – на сайті цього відомства розміщено бездатну цидулку, позбавлену номеру та підпису, яка цитує статтю 11 Закону після цитати статті 12-1.

Тетяна Мілко, керівниця Групи надання послуг у сфері методології обліку КПМГ в Україні, звернула увагу на цей факт:
“Інформаційний лист Міністерства фінансів, що доступний за посиланням, зазначає, що окрема та консолідована фінансова звітність за міжнародними стандартами складаються на підставі таксономії фінансової звітності без прив’язки до того, чи застосовує суб’єкт господарювання МСФЗ добровільно чи на вимогу закону“.

Додатково аналізуючи також інші джерела інформації, експерти KPMG зазначають:

“з огляду на існуючі повідомлення від регуляторів, наразі можна зробити висновок, що подання звітності в електронному форматі iXBRL є обов’язковою вимогою не лише для компаній, що застосовують МСФЗ у відповідності до вимог законодавства України, але і для компаній, що перейшли на МСФЗ добровільно.

Sep 14 21

Витратний креатив

by admin

По той бік Атлантики основний сет методології креативного обліку в бухгалтерській лексиці називають “управлінням прибутком” (Earnings Management).
Втім інколи застосовується більш деталізоване формулювання – “управління витратами” (expense management).
Прикладом покарання за “витратні” бухгалтерські витівки є справа Kraft Heinz Company, яку аналізує безкомпромісний Джон Г’юз.

Sep 14 21

“…доза робить із ліків отруту та отруту ліками”

by admin

Нове інтерв’ю “Практики МСФЗ” – найвищий рівень змістовного насичення.

Віктор Шекера, один із провідних експертів KPMG та України, людина, яка входить до 25 найвпливовіших осіб української бухгалтерії 2020 року.

“Не слід забувати також про необхідність розкривати інформацію у фінансовій звітності про можливі податкові наслідки, ризики та невизначеності, у тому числі і згідно з вимогами КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо підходів до податку на прибуток», і такі розкриття можуть бути предметом уваги податкових органів.”

“український аналог МСБО 12 — НПСБО 17 «Податок на прибуток» — не містить ані детальної методології розрахунку відстрочених податків, ані прикладів розрахунку ВПА та ВПЗ в конкретних ситуаціях. Тому фахівцям, які мають справу з відстроченими податками за НПСБО, доцільно вивчати методику розрахунків ВПА / ВПЗ за МСБО 12 та аналізувати відповідні розкриття у фінансових звітах за МСФЗ провідних українських та міжнародних компаній — у хорошому сенсі користуватися такою методикою та досвідом.”

“Облікова політика не має суперечити МСФЗ / МСБО, а виключно конкретизувати порядок і процедури застосування міжнародних стандартів щодо обліку специфічних операцій в обставинах компанії.”

” слід не припуститися помилок або зайвих обмежень для компанії в обліковій політиці (особі, уповноваженій власником, необхідно затвердити облікову політику відповідно до законодавства та статутних документів; передбачити документування операцій первинними документами, форма яких не затверджена нормативними актами, тощо).”

Sep 3 21

Новий Світ? Старий Світ? чи Далекий Схід?

by admin

Ми вже повідомляли про те, що Канада прагне розмістити на своїй території штабквартиру ISSB.
До когорти претендентів наразі додалося ще кілька країн, які надали свої офери – Швейцарія (Женева), Японія (Токіо) та Німеччина (Франкфурт).