Skip to content

Результати досліджень центру Лібермана

by admin on April 21st, 2010

Центр фінансової діагностики Лібермана оприлюднив результати досліджень фінансової звітності українських акціонерних товариств. Було досліджено семпл зі 100 звітів за 2008 рік великих підприємств різних регіонів та галузей економіки

Серед головних бухгалтерів українських акціонерних товариств 15% чоловіків.

Лише третина підприємств нараховує резерв сумнівних боргів

Трохи більше половини підприємств веде облік відстрочених податків за ПСБО 17.

Тільки третина підприємств нараховує забезпечення відпусток персоналу.

За п’ятибальною оціночную шкалою середній бал, отриманий українськими АТ склав 1,99.

Чоловіки-головбухи показали кращий результат – в середньому Їхні звіти отримали оцінку 2,27. Середній результат жінок-головбухів – 1,94.

Дослідження не виявило залежності якості звітів від обороту підприємства, від стажу головного бухгалтера, від віку головного бухгалтера. Проте існує значна залежність від величини зарплати головного бухгалтера. Бухгалтери з високим  рівнем оплати праці звітували значно краще за своїх менш оплачуваних колег.

Найвищі  оцінки отримали звіти Київводоканалу, Єнакієвського метзаводу, АТ “Будмеханізація”, АТ “Одеський коровай”, АТ “Азовсталь”, деревообробного заводу “Явір”, АТ “Дніпроенерго”, ВАТ “Укртелеком”, Вишнівського ливарно-ковальского заводу

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS