Skip to content

Дурний піп їх хрестив

by admin on September 8th, 2011

Наказом від 11.08.2011 N 1021 Мінфін внес зміни до форми звіту про фінансові результати.
Ці зміни набудуть чинності з 01.01.13.
До форми №2 додано два розділи – четвертий та п’ятий.

Четвертий розділ виокремлює постійні та тимчасові різниці за статтями доходів та витрат.
Цей розділ суперечить вимогам системи МСБО-МСФЗ.

П’ятий розділ звітує про узгодження показників прибутку за даними фінансового та податкового обліку.
Цей розділ в цілому відповідає вимогам МСБО 12.

Сподіваємось, що до 2013 року положення про податкові різниці з тексту Податкового кодексу вилучать, і головним бухгалтерам не доведеться заповнювати 4-й розділ форми №2.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS