Skip to content

Оперативне управління в МСФЗ-звіті

by admin on December 26th, 2011

В El-бухгалтері №51/11 опублікована відповідь на таке питання: у нашого підприємства на балансі числяться активи, отримані в оперативне управління. Чи потрібно їх списувати при складанні Звіту про фінансовий стан за вимогами МСФЗ?

Скорочено тези відповіді такі:

У самих МСФЗ відповіді на це запитання немає.
Якщо брати загальні критерії визнання активу, то головбух, насамперед, наштовхується на проблему визначення того, чи має його підприємство контроль над відповідним активом.
Зазначимо, що ця ключова категорія у системі ПСБО зовсім не визначена. Тому представники Мінфіну, даючи роз’яснення українським підприємствам щодо проблеми ідентифікації контролю над активом, звертаються до критеріїв системи МСФЗ. Наприклад, у листі Мінфіну від 04.07.11 р. № 31-08410-07-10/16785 надане таке МСФЗ-визначення:
«Контрольованим підприємством вважається ресурс, вигоди від використання якого, як очікується, будуть надходити на підприємство, і підприємство має можливість обмежити доступ іншим до цих вигод».
Зауважимо, що право власності як обов’язковий атрибут наявності контролю тут не згадане.
На наш погляд, отримання активу на праві оперативного управління забезпечує підприємству контроль над таким активом. Тому списувати активи, що перебувають в оперативному управлінні, з балансу при МСФЗ-трансформації не слід.
Проілюструємо проблеми приміткою з МСФЗ-звіту за 2010 рік Донецької паливно-енергетичної компанії:
«Державна власність, що не підлягає приватизації, в користуванні ВАТ «Київенерго». З моменту своєї офіційної реєстрації в 1995 році асоційована компанія Групи ВАТ «Київенерго» (примітка 11) користується землею та основними засобами, які є власністю Київської міської державної адміністрації. У 1995 році в ході Державної програми приватизації ВАТ «Київенерго» було приватизовано, однак ці активи були виключені зі списку приватизованих згідно з рішенням Міністерства енергетики України. У результаті активи, що перебувають у власності держави, були передані в оперативне управління ВАТ «Київенерго». ВАТ «Київенерго» здійснює управління цими активами і сплачує податки за користування землею. ВАТ «Київенерго» не має юридичного права власності на це майно і не може здійснювати його продаж. Договір із Київською міською державною адміністрацією про оперативне управління основними засобами був підписаний до 31 грудня 2017 року. Цей договір передбачає плату за експлуатацію ВАТ «Київенерго» зазначених основних засобів у розмірі 10% від чистого прибутку за попередній рік, визначену згідно з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України, але не менше 2-х мільйонів гривень. Оскільки практично всі ризики і вигоди володіння передані ВАТ «Київенерго», ці активи були визнані у звіті про фінансовий стан ВАТ «Київенерго» в момент отримання».

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS