Skip to content

НАФТОГАЗБУХОБЛІК

by admin on December 26th, 2011

Під час трансформації звітів, складених за ПСБО, у звіти, складені за МСФЗ, часто суттєво змінюються фінансові результати.
Інколи такі зміни є надзвичайно вражаючими.
Не завжди, до речі, після трансформації прибутковість падає.
Наприклад, ПСБО-звіт НАК “Нафтогаз” за 2010 рік фіксує чистий збітиток в сумі 21, 4 млрд. грн., а МСФЗ-звіт цієї ж компанії за той же період показує чистий збиток 12,1 млрд.грн.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS