Skip to content

Український переклад МСФЗ не витримує критики

by admin on January 26th, 2012

А.Ілочап в “El-бухгалтері” № 4/12 публікує статтю, в якій аналізується якість українського перекладу МСФЗ, що оприлюднені на сайті Мінфіну.
Автор аргументує сумніви стосовно того, що ці тексти дані дійсно станом на 01.01.12.
Також в статті вказано на те, що на сайті Мінфіну відсутні тексти чотирьох нових МСФЗ. Без них скласти повноцінний МСФЗ-звіт неможливо.
Крім того А.Ілочап вказує на суттєві прорахуни перекладачів:
“Іноді в текстах стандартів зустрічаються грубі термінологічні проколи.
Проаналізуємо, наприклад, ситуацію з показником сукупного прибутку (comprehensive income). Потрібно сказати, що в багатьох російськомовних джерелах його перекладають як «сукупний дохід». Звідси, мабуть, і пішла плутанина.
У попередніх версіях МСБО 1, які були оприлюднені на сайті Мінфіну раніше, цей показник був переведений саме як «сукупний прибуток». І відповідний звіт називався Звітом про сукупні прибутки та збитки.
У нинішньому перекладі МСБО 1 цей показник фігурує і як «сукупний прибуток» і як «сукупний дохід». Тобто перекладачі, що працювали на Мінфін, не просто замінили один варіант перекладу іншим, а змішали їх в одному нормативному тексті!
Переконатися в цьому можна досить просто.
У параграфі 7 нинішнього перекладу МСБО 1 надано такі дефініції:
«Загальний сукупний прибуток — це зміна у власному капіталі протягом періоду внаслідок операцій та інших подій, окрім тих змін, що виникли внаслідок операцій з власниками, які діють згідно з їх повноваженнями власників».
«Інший сукупний прибуток містить статті доходів або витрат (включаючи коригування перекласифікації), які не визнані у прибутку або збитку, як вимагають або дозволяють інші МСФЗ».
А в параграфах 81–105 того ж стандарту цей же показник названо не інакше як «сукупний дохід». І відповідний звітний документ називається Звітом про сукупний дохід.
Таке неохайне ставлення до перекладу ключових термінів може призвести до поганих наслідків. У результаті використання таких текстів стандартів головбухи можуть бути дезорієнтовані і введені в оману. Адже навряд чи бухгалтери, які отримали економічну освіту, стануть ототожнювати поняття «дохід» і «прибуток».

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS