Skip to content

Облік купівлі-продажу валюти: плутанина від Мінфіна

by admin on January 31st, 2012

Тетяна Войтенко в “Податки та бухгалтерський облік” № 7,12 вказує на певні неузгодженності нещодавних змін в порядку обліку валютних операцій:
“…виключивши собівартість реалізованої іноземної валюти з інших операційних витрат, Мінфін не включив до п. 20 П(С)БО 16 прямих вказівок про відображення в їх складі витрат від проведення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти. Згадка про витрати, пов’язані з купівлею-продажем валюти, тепер є в абзаці десятому п. 18 П(С)БО 16, яким установлюється перелік адміністративних витрат. Водночас формулювання зазначеного абзацу, а також його спільне прочитання зі змінами, унесеними до Інструкції № 291, дозволяють припустити, що витрати підприємства, які виникають у зв’язку з купівлею-продажем валюти за курсом, відмінним від курсу НБУ, повинні відображатися у складі інших операційних витрат, а не адміністративних“.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS