Skip to content

МСФЗ: американський оптимізм

by admin on February 22nd, 2012

Джеймс Крокер (James Kroeker), головний бухгалтер Комісії з цінних папареів США, висловив оптимізм стосовно майбутнього МСФЗ як глобальних стандартів, пославшись на те, що більше 12000 компаній зі 100 країн застосовують МСФЗ.
Крокер виправдав затримку із запровадженням МСФЗ в США тим, що наразі в США багато невідкладних справ, пов’язаних з фінансовими реформами.
Голова IASB щиро вітав заяви американського чільника.

Accounting Today

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS