Skip to content

Мінфін вважає, що адмінвитрати та інші операційні витрати – це одне й те ж саме

by admin on March 23rd, 2012

В листі Мінфіну від 01.03.12 дано відповідь на питання щодо неузгодженості ПСБО 16 та Інструкції про застосування Плану рахунків.
Нагадаємо, що ПСБО 16 вимагає наводити витрати, пов’язані з купівлею-продажем валюти, у складі адмінвитрат. А Інструкція вимагає їх відносити на дебет 94-рахунку.
Мінфін вказав, що до адмінвитрат відносяться загальногосподарські витрати, і наказав включати відповідні витрати до рядку 090 форми №2 (“інші операційні витрати”).
Такий підхід відповідає вимозі Інструкції.
Але таке відображення буде суперечити вимозі ПСБО 16. Адже такі витрати не буде відображено за статтею адмінвитрат (рядок 070 фори №2).

Отже українських бухгалтерів знов пошили в дурні.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS