Skip to content

Міжнародним стандартам пощастило: Мінфін відмовився їх тлумачити!

by admin on March 23rd, 2012

В листі Мінфіну від 23.02.12 вказано, що МСБО 1 вимагає поданя звіту про сукупні доходи, але в МСБО 1 дано визначення іншого терміну – “сукупний прибуток

Не в змозі пояснити це загадкове явище, фахівці Мінфіну в цьому ж листі вказують, що тлумачення МСФЗ Мінфіном України не здійснюється.

Може воно й на краще. Бо якби вони взялися ще й за МСФЗ, то ті стандарти було б швидко сплюндровано.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS