Skip to content

МСФЗ підпорядковуються українському Кабміну

by admin on March 24th, 2012

В листі Мінфіну від 15.02.12 № 31-08410-07-23/3764 вказано, що фінансові звіти за МСФЗ, згадані в статті 12-1 Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, застосовуються відповідно до правил, встановлених Порядком подання фінансової звітності, який затверджено постановою КМУ № 419.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS