Skip to content

МСФЗ від ФПБАУ

by admin on June 27th, 2010

Велике двотомне видання Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України «МСФЗ-2009» це фундаментально та викликає щиру повагу.
37 стандартів та 27 інтерпретацій. 3255 сторінок.
Стандарти подано станом на перше січня 2009 року.
До безсумнівних переваг видання належить те, що в ньому надруковані не лише самі стандарти, але й документи, що їх супроводжують: Керівництва із запровадження, Основи до висновків.
Якість перекладу висока. Подекуди українські перекладачі навіть виправляють огріхи текстів оригіналу.
Треба визнати, що українцям повезло з видавцем текстів МСФЗ.

Впевнено відмінно: 5

From → Книги

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS