Skip to content

МСФЗ-вказівки Мінфіну: млява реакція

by admin on June 5th, 2012

Як відомо Нацбанк визначив для українських банків датою переходу на МСФЗ – 01.01.11р. (лист НБУ від 07.12.11 р. № 12-208/1/57-14830).
В той же час Мінфін неодноразово вказував на те, що звітність за МСФЗ слід подавати починаючи з першого кварталу 2012 року (див., наприклад, лист Мінфіну від 05.09.11 № 31-08410-07-29/21847).
Таким чином банки повинні скласти першу звітність за МСФЗ вже за підсумком першого кварталу 2012 року.
Якщо банк є акціонерним товариством, то його квартальна звітність має бути поданою до НКЦПФР. Граничні строки подання звітності за перший квартал залежать від кількох факторів (лістинг, частка держави в статутному капіталі), і припадають на 25 квітня, та 15 травня.
На дворі вже червень. Отже всі терміни подання квартальних звітів минули.
Як реагують флагмани вітчизняного «банкобудування» на вимоги Мінфіну?
Подивимось на державний (!) «Ощадбанк», який є найбільш соціально значущим банком країни, а відтак має показувати приклад законослухняності.
МСФЗ-звіт за перший квартал 2012 року АТ «Ощадбанк» не оприлюднив.
А в офіційній системі оприлюднення звітів НКЦПФР «Ощадбанк» вказує, що його МСФЗ-звітність за минулий рік знаходиться все ще в стадії перевірки:
«АТ “Ощадбанк” готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку згiдно вимог Iнструкцiї “Про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України”, затвердженої постановою правлiння НБУ вiд 27.12.2007 року № 480 (зi змiнами та доповненнями) та фiнансову звiтнiсть, складену вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Незалежними аудиторами здiйснюється перевiрка фiнансової звiтностi АТ “Ощадбанк” згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту».

Отже, банки, судячи з усього, чхати хотіли на Мінфін з його “щоквартальними” вказівками.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS