Skip to content

Внесок до статутного капіталу: облік до моменту введення в експлуатацію

by admin on December 3rd, 2012

Питання:
Засновник передав на баланс підприємства основні засоби як внесок до статутного капіталу.
Вказані основні засоби на дату баланса в експлуатацію ще не введені, і перебувають в процесі довготермінового монтажу.
На якому рахунку слід обліковувати вартість таких активів?

Зазвичай в подібних випадках бухгалтери звикли застосовувати рахунок 15, який власне і призначено в національному Плані рахунків для відображення ще не введених в дію необоротних активів.
Проте у випадку отримання таких активів безкоштовно, або як внесків до статуного капіталу українська система стандартизації не передбачає використання рахунку 15.
У листі Міністерства фінансів від 17.11.2003 р. № 31-04200-04-5/5570 це прямо заборонено:
„Вартість основних засобів та нематеріальних активів, унесених до статутного (пайового) фонду (капіталу) підприємства його засновниками (пайовиками, учасниками), вартість одержаних безоплатно основних засобів і нематеріальних активів і сума переоцінки необоротних активів до складу капітальних інвестицій не включаються і на рахунку 15 “Капітальні інвестиції” не відображаються”.
Вказана особливість, скоріш за все, обумовлена дивною пострадянською традицією відстежувати так звані «використання амортизаційних відрахувань» через рахунок 15.
Так чи інакше, але оскільки контроль над ресурсами, переданими засновником, фактично перейшов до підприємства, такі ресурси обов’язково слід визнати активами в балансі отримувача.
На нашу думку, за таких обставин найбільш доречним було б застосування рахунку 18 “Інші необоротні активи” з відображенням залишку цього рахунку в рядку 070 Балансу.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS