Skip to content

Ні Богу свічка, ні чорту кочерга

by admin on January 25th, 2013

На думку С.Ф.Голова (“Вестник МСФО” № 2/13), система переходу на МСФЗ, реалізована в Україні, не є нормальною:

“Перехід на МСФЗ в Україні не реалізований, а лише задекларований. Для реалізації переходу на МСФЗ необхідно внести відповідні зміни до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Зокрема складання проміжної фінансової звітності за МСФЗ суперечить чинному Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.
Вимога Мінфіна щодо застосування уніфікованих форм фінансової звітності для звітності за МСФЗ унеможливлює складання фінансової звітності за міжнародними стандартами та дискредитує намір запровадження МСФЗ, задекларований у предвиборчій програмі чинного Президента України.
Встановлений термін подання річної фінансової звітності негативно впливатиме на якість фінансової звітності за МСФЗ, передусім, великих підприємств.
Отже існуючу в Україні систему переходу на МСФЗ не можна вважати а ні ефективною, а ні результативною“.

From → Дайджест

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS