Skip to content

Нові положення МСФЗ російською

by admin on March 19th, 2013

Рада з МСБО анонсувала новий переклад російською вимог щодо інвестиційних компаній, запроваджених в МСФЗ 10,12 та МСБО 27.
Відповідні доповнення до стандартів було випущено в жовтні 2012 року.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS