Skip to content

Привілейовані акції – капітал

by admin on August 29th, 2013

В листі Мінфіну від 11.07.2013 № 31-08420-07-29/20833 дано відповідь на питання про те, чи відносяться до статті статутного капіталу привілейовані акції, за якими акціонерам нараховується фіксована ставка доходу, і які підлягають викупу на вимогу акціонера.
Мінфін повідомляє, що такі акції мусять бути відображеними за рядком 1400 балансу, тобто у капіталі.

На нашу думку, це не зовсім коректна відповідь.
Адже в даному випадку по суті наявні всі ознаки боргу.
В усякому разі ті підприємства, які складають звітність за МСФЗ, мають знати, що такі акції переважно розцінюються не як стаття капітала, а як стаття зобов’язань.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS