Skip to content

Економічна наука України: втрачена школа

by admin on December 25th, 2013

В 1918 році гетьман Скоропадський засновує Українську академію наук. М.Туган-Барановський, який до того був генеральним секретарем фінансів Центральної Ради, об’єднує кращі наукові сили в галузі економіки навколо її соціально-економічного відділу. За ініціативою Туган-Барановського в грудні 1918 року створюється спеціальний Інститут економічної кон’юнктури. В січні 1919 року Туган-Барановський помирає. Після нього місце керівника Інститут займали такі видатні вчені , як Воблий та Орженецький. Останній створив в 1920 році відоме Товариство економістів.
В Харкові в 1919 році профессор Челінцев публікує видатні роботи з теорії кооперації, які є продовженням ідей знаментиого Чаянова.
В 1922 році комуністи закрили Інститут економічної кон’юнктури, скоротили Академію наук. Багато хто з відомих економістів (Коваль, Мацеєвич, Доманицький, Мицюк. Білімович, Орженецький, Косинський) вимушені були емігрувати.
Економікою почали займатися партійні кадри – Чубар, Петровський, Косіор, Раковський, Мануїльский.
Не зважаючи на панування «краснай праФФєсури», деяким справжнім вченим вдалося зберегти людську гідність, професійну честь, та залишки здобутків старої школи.
Прикладом може служити академік Воблий (1876-1947), який очолював Інститут економіки в 1942-47 р.р.
Одним з відомих його вчинків був публічний захист на зборах Академії наук тих вчених, які були звинуваченими в 1929 році в справі т.зв. «Спілки визволення України». Цей виступ відбувся за три дні до вироку.

За матеріалами «Українські економісти XIX століття та західна думка», І.С.Коропецький;
«Історія економічної думки України», Р.Васильєва, Л.Горкіна, Н.Петровська.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS