Skip to content

НКЦПФР не має компетенції в консолідації

by admin on January 21st, 2014

В п.6 Національного стандарту 2 «Консолідована фінансова звітність», вказано, що материнське підприємство не подає консолідовану фінансову звітність за наявності зокрема таких умов: якщо воно є дочірнім підприємством іншого підприємства (повністю або частково належить іншому підприємству) і власники неконтрольованої частки поінформовані про це і не заперечують .

У зв’язку з цим постає просте питання: яким саме чином материнське підприємство повинне підтвердити факт того, що власники неконтрольованої частки поінформовані про те, що консолідовану звітність не буде подано, і вони цього не заперечують ?

Особливо це цікаво, якщо мінорітарієв кілька тисяч. Це часто буває в українських ПАТ, які підконтрольні НКЦПФР.
Отже для публічних “акціонерок” зазначене питання є доволі актуальним, і відповідний запит було спрямовано до НКЦПФР.
Відповідь було надано листом НКЦПФР від 12.12.2013 № 10 /26672 .НК.

У вказаному листі зазначено, що вирішувати таке питання НКЦПФР не уповноважена, і рекомендовано звернутися до Мінфіну.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS