Skip to content

KPMG “схудли” на $8,2 млн.

by admin on January 27th, 2014

KPMG погодилися сплатити $8,2 млн. штрафних санкцій на вимогу Комісії з цінних паперів та фондового ринку США.
Штрафи накладено за порушення правил проведення аудиту публічних компаній. Головна причина – недотримання об’єктивності при виконанні незалежного аудиту.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS