Skip to content

МСФЗ: хроніки розповсюдження

by admin on January 28th, 2014

На сайті Ради з МСБО опрілюднено статтю Пола Пактера (Paul Pacter), опубліковану в THE CPA JOURNAL в січні 2014 року.
В цій статті узагальнюються підсумки проекту зі створення профайлів країн, які так чи інакше долучилися до системи МСФЗ.
Головний підсумок – 101 з 122 країн вимагають застосувння МСФЗ для більшості або для всіх публічних компаній.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS