Skip to content

Інформувати за Цивільним кодексом

by admin on February 12th, 2014

В листі Мінфіну від 09.01.2014 № 31-08410-07-29/130 розглянуто умови щодо можливості відмови від консолідації фінансової звітності.

В п.6 Національного стандарту 2 «Консолідована фінансова звітність», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 № 628, вказано, що материнське підприємство не подає консолідовану фінансову звітність за наявності зокрема таких умов: якщо воно є дочірнім підприємством іншого підприємства (повністю або частково належить іншому підприємству) і власники неконтрольованої частки поінформовані про це і не заперечують.
У зв’язку з цим виникає закономірне питання: яким же саме чином материнське підприємство повинне підтвердити факт того, що власники неконтрольованої частки поінформовані про те, консолідовану звітність не буде подано, і вони цього не заперечують?
Фахівці Мінфіну в своєму листі визнали, що НПСБО 2 не містить порядку відповідного інформування.
Проте вони порадили керуватися при виршенні проблеми статтею 205 Цивільного кодексу, де визначено форму волевиявлення сторін правочину.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS