Skip to content

“Неприбутковий” бухоблік: відчувається дефіцит стандартизації

by admin on February 27th, 2014

Консультативний комітет бухгалтерських органів (Consultative Committee of Accountancy Bodies – CCAB) провів дослідження, яке відобразило суттєвий попит на стандарти з обліку операцій неприбуткових установ.
У звіті запропоновано чотири шляхи вирішення проблеми. Один з яких полягає в створенні системи міжнародних стандартів фінансової звітності для неприбуткових установ.
Нагадаємо, що система МСФЗ наразі містить положення про можливість застосування цих стандартів суб’єктами, які не ставлять на меті отримання прибутку. Такі особи можуть використовувати МСФЗ з урахуванням особливостей, властивих їхній діяльності.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS