Skip to content

Суттєвість приміток

by admin on February 28th, 2014

Австралійська рада з з бухгалтерських стандартів (Australian Accounting Standard Board – AASB) оприлюднила результати дослідження суттєвості інформації, яка наводиться в примітках.
Доповідь має назву “Розкривати чи не розкривати: в суттєвості питання” (To Disclose or Not to Disclose: Materiality is the Question).
В матеріалі розглянуті дискусії щодо перевантаження примітками, та основні тези критики МСФЗ за зайві вимоги щодо розкриття інформації.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS