Skip to content

Основні засоби: зміна порогу суттєвості

by admin on March 18th, 2014

В листі Мінфіну від 24.02.14 № 31-08420-06-21/4034 дано відповідь на питання про те, чи необхідно переводити до складу МНМА, після того, як відбулося підвищення вартісної межі ОЗ, ті основні засоби, вартість яких стала нижчою від нової межі.
Мінфін вказує на те, що в такій перекласифікації немає потреби.

Нагадаємо, що п.2.6 Методрекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Мінфіна від 27 червня 2013 р. № 635, констатує наступне:
“Зміна вартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів, розглядається як зміна облікових оцінок. У зв’язку із зміною вартісних ознак зміни в бухгалтерському обліку щодо основних засобів, зарахованих на баланс в попередніх періодах, не проводяться”.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS