Skip to content

Амортизацію наразі прояснено

by admin on May 13th, 2014

12 травня Рада з МСБО опублікувала доповнення до МСБО 16 та МСБО 38, які покликані прояснити застосування методу амортізації, що базується на факторі доходу (пропорційно до очікуваного доходу від використання активу).
Проблема полягала в тому, що дохід не завжди є надійним вимірником для оцінки процесу отримання економічних вигід від використання активу.
Відповідні зміни та доповнення застосовуються до річних періодів, що починаються з/після 1 січня 2016 року.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS