Skip to content

МСФЗ 9: цікаве становище

by admin on May 19th, 2014

Експерти вже неодноразово звертали увагу на те, що на сайті Мінфіну не завжди викладаються актуальні переклади МСФЗ.
Одним з прикладов є питання дати набуття чинності МСФЗ 9.
Як відомо Рада з МСБО спочатку перенесла цю дату на 01.01.15, а потім вирішила взагалі виключити зі стандарту таку дату.
Проте на сайті українського Мінфіну досі вказана дата 01.01.15, як дата набуття чинності МСФЗ 9.
Наші головбухи потрапили в цікаве становище. Адже з погляду Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” власне міжнародними стандартами вважаються виключно ті тексти, які викладені на сайті Мінфіну (там вказана дата 01.01.15), і саме вони повинні застосовуватися підприємствами, які використовують МСФЗ. Але актуальний справжній текст МСФЗ 9 наразі не містить дати набуття чинності МСФЗ 9.
Професійне сумління потрапляє в дещо парадоксальні умови.
Одні головбухи керуються текстом офіційного (неактуалізованого) перекладу, і вказують в своїх звітах, що МСФЗ набуває чинності з 01.01.15.
Втім таким шляхом йдуть не всі.
Деякі головбухи чесно вказують в примітках до своїх звітів на дійсну ситуацію, що склалася з МСФЗ 9, і тим самим засвідчують свою обізнаність в питанні, а отже і високий професіоналізм..
Прикладом може слугувати звіт за 2013 рік публічного акціонерного товариства “Конотопський арматурний завод”:
“МСФЗ 9 “Фінансові інструменти: класифікація і оцінка”, стандарт опублікований в листопаді 2009 року, він замінює МСБО 39 “Фінансових інструментів: визнання і оцінка” в частині класифікації і оцінки фінансових інструментів. Вступ в силу цього стандарту був запланований для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2015 року, але надалі дата набуття чинності була скасована. Компанія оцінює вплив стандарту на свою фінансову звітність”.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS