Skip to content

Європосилення бухобліку

by admin on May 21st, 2014

Єврокомісія затвердила спеціальний огляд щодо фінансового регулювання в Європі (Economic Review of the Financial Regulation Agenda).

Стандартизації бухобліку в цьому документі присвячено окремий розділ 4.7.4. – “Удосконалення бухгалтерських стандартів” (Enhancing accounting standards).
Йдеться про три “бухгалтерських” внески до фінансової кризи: неадекватна схема обліку позабалансового фінансування, запізнення зі знеціненням фінансових активів, та дефіцит вказівок щодо визначення справедливої вартості.
Цікаво, що коли мова йде про стандарт з обліку фінінструментів, МСФЗ 9 взагалі не згадується. Автори вказують, що наразі продовжується аналіз чинного МСБО 39.

Поліпшенню аудиторської діяльності присвячено розділ 4.7.5. Тут зокрема наведено цікаву діаграму концентрації ринку аудиторських послуг. Дуже виразно показано частки Big 4.

From → НОВИНИ

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS